Divízia sa zaoberá sprostredkovaním projektového financovania. Zameriava sa najmä na prípravu a exekutívu riešení v oblasti poskytovania finančného kapitálu pre investorov do nehnuteľností, developerov, vlastníkov nehnuteľností v spolupráci s bankami a finančnými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku.

 

Poskytované služby:

 • Stavebné úvery, dlhodobé úvery, refinancovanie, projektové financovanie, financovanie akvizícií, núdzová reštrukturalizáciu dlhu,
 • podielové úvery, nesplácané úvery, rizikové ale splácané úvery, preklenovacie financovanie, finančné transakcie pri prenájme nehnuteľností
 • Primárne počiatočné zameranie na dlh -- expanzia v priebehu času do vlastného kapitálu, mezanínového kapitálu, iného kapitálu a typov transakcií
 • Termínové obchody (úvery a predaj)
 • Financovanie/reštrukturalizácia/zmena úveru/analýza úverov vs. predaja
 • Súkromný kapitál
 • Mezanínový dlh/prioritný vlastný kapitál
 • Realizovateľnosť stavby a poradenská činnosť so zameraním na získavanie kapitálu
 • Budovanie a udržiavanie vzťahov na zabezpečenie mandátov budúceho predaja investícií
 • Manažment úverov
 • Pomoc pri právnom audite podľa požiadaviek
 • Príprava dokumentov podľa preferencií konkrétneho poskytovateľa financií
 • Príprava a distribúcia kvalitných prezentačných materiálov na odlíšenie produktov/rozsahu ponúkaných služieb
 • Zameranie na prioritných veriteľov už pôsobiacich na českom a slovenskom trhu
 • Prístup k regionálni a európskym poskytovateľom úverov a vlastného kapitálu
 • Lokalizácia nových zdrojov kapitálu pre klientov, so zameraním na nové zdroje dlhodobého prioritného dlhu