Maloobchodné priestory

Colliers International Slovensko

Twin City Tower
Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava
Slovakia

Tel: +421 2 59 980 980

Väzba medzi miestnymi podnikmi a medzinárodnými odborníkmi je kľúčom pre poskytovanie mimoriadneho poradenstva a služieb medzinárodného štandardu klientovi. S nami máte istotu efektívnej vzájomnej väzby.

Divízia prenájmu maloobchodných priestorov ponúka špecializované poradenské a maklérske služby. Znalosť domáceho trhu v akomkoľvek kúte sveta, bez ohľadu na veľkosť miest, umožnila spoločnosti Colliers vybudovať si silnú pozíciu v zastupovaní majiteľov maloobchodných projektov. Klient tak môže profitovať z nášho vzťahu s top medzinárodnými maloobchodníkmi v kombinácii s lokálnou odbornou znalosťou trh.

Základná ponuka služieb zahŕňa prenájom nákupných centier a ďalších typov maloobchodných projektov, ako aj poskytovanie štúdií realizovateľnosti budúcich projektov maloobchodu alebo projektov so zmiešaným využitím.

Poskytované služby:

  • Prenájom obchodných centier
  • Prenájom špecializovaných maloobchodných schém, retailových parkov, priestorov na hlavných nákupných uliciach tzv. „high-street“ alebo nehnuteľností so zmiešaným využitím
  • Maloobchodné štúdie realizovateľnosti týkajúce sa návrhu dizajnu nehnuteľnosti, projektovania výnosov a výšky nájomného, návrhu vhodného mixu obchodníkov a nájomcov
  • Zastupovanie nájomcov

KONTAKTUJTE


Slovakia
Twin City Tower, Mlynske Nivy 10, 821 09 Bratislava | tel: +421 259980980