Investičná divízia sa špecializuje na služby spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a ponúka celý rad odborných poradenských služieb pre investorov a developerov v každom segmente obchodovania s nehnuteľnosťami.
Poskytované služby:

  • Zastupovanie kupujúceho
  • Zastupovanie predávajúceho

 

Všeobecný popis poskytovaných služieb:

  • Poskytovanie kvalifikovaného poradenstva
  • V prípade zastupovania predávajúceho – manažovanie a implementovanie marketingového procesu a priamy kontakt s investormi na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • Rokovanie o predložených ponukách/predbežnej zmluve v záujme dosiahnuťvýsledky v súlade s požiadavkami nášho klienta
  • Koordinácia procesu „due diligence“
  • Asistencia počas rokovaní o transakčnej dokumentácii
  • Konzultácie s poradným tímom klienta podľa jeho požiadaviek, vrátane právneho a finančného poradenstva atď.
  • Pôsobiť ako spojenie medzi jednotlivými stranami podľa požiadaviek v priebehu
  • rokovacieho procesu