Divízia špecializujúca sa na problematiku pozemkov poskytuje poradenstvo pre kupujúceho alebo predávajúceho pri pozemkových investičných transakciách. Naši špecialisti v mene klientov koordinujú proces „due diligence“, reprezentujú ich v priebehu rokovaní, pripravujú trhovú a finančnú analýzu a štúdie realizovateľnosti. Klientom je poskytnuté poradenstvo ohľadom investičných kritérií týkajúcich sa pozemkov pre priemyselné, kancelárske, maloobchodné, hotelové a rezidenčné projekty.

Poskytované služby:

  • Zastupovanie kupujúceho
  • Zastupovanie predávajúceho

 

Všeobecný popis poskytovaných služieb:

  • Poskytovanie kvalifikovaného poradenstva
  • V prípade zastupovania predávajúceho – manažovanie a implementovanie marketingového procesu a priamy kontakt s investormi na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • Rokovanie o predložených ponukách/predbežnej zmluve podľa požiadavky klienta
  • Koordinácia procesu „due diligence“
  • Asistencia počas rokovaní o transakčnej dokumentácii
  • Konzultácie s poradným tímom klienta podľa jeho požiadaviek, vrátane právneho a finančného poradenstva atď.
  • Pôsobiť ako spojenie medzi jednotlivými stranami podľa požiadaviek v priebehu rokovacieho procesu