Nezáleží, či je vaším cieľom dosiahnuť certifikát pre zelenú budovu alebo implementovať stratégie udržateľného rozvoja. Pomôžeme Vám dosiahnuť váš cieľ najúčinnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom.

Naším cieľom je pomáhať developerom, majiteľom budov a manažérom tímov, aby návrh, výstavba a prevádzka ich nehnuteľností boli v súlade s udržateľným rozvojom v súčasnosti aj v budúcnosti. Chceme pomôcť klientom realizovať významné prevádzkové úspory, prilákať kvalitných nájomcov, dosiahnuť maximálne nájomné a zvýšiť investičnú hodnotu nehnuteľnosti, a zároveň konať v prospech životného prostredia.

Či chcete dosiahnuť certifikát pre zelenú budovu alebo len začleniť udržateľné stratégie a vlastnosti do vášho projektu, naši odborníci sú vám k dispozícii, aby vám poskytli riešenia.

 

PREČO S NAMI?

Naše bohaté skúsenosti v tejto oblasti vám pomôžu rozhodnúť sa s istotou, vďaka čomu dosiahnete svoje ciele. Detailné znalosti trhu vám napovedia, ktorým smerom sa bude trh uberať, teda nielen to, v akej situácii sa nachádza.

Naše správy a štúdie vám poskytnú jasný prehľad celkových podmienok na trhu a súvisiacich odvetví, ktoré majú vplyv na zelené budovy. To vám uľahčí identifikovať príležitosti a stratégie.

Naše podrobné správy vám pomôžu urobiť intelektuálne a kvalifikované rozhodnutie, vďaka ktorému maximalizujete svoj investičný potenciál. Naši odborníci sú profesionáli v oblasti návrhu, výstavby a prevádzky zelených budov. To čo skutočne odlišuje našu ponuku služieb je naša skúsenosť s realizáciou do konečného výsledku.

NAŠA HLAVNÁ PONUKA ZAHŔŇA:

  • Komplexné vyhodnotenie a zváženie hodnotiacich systémov pre získanie najuznávanejších certifikátov, ktoré hodnotia zelené budovy – certifikát BREEAM, LEED a DGNB
  • Posúdenie predbežnej úrovne, cieľov a možných kreditov na získanie certifikátu
  • Rozvoj komplexnej analýzy potenciálnych kreditov a súvisiacich príležitostí, výziev a nákladov na dosiahnutie certifikátu zelenej budovy
  • Vedenie projektového tímu v systéme Eco Charrette, aby sa určili a uprednostnili ciele udržateľnosti
  • Vytvorenie udržateľného rozpočtu a plánu projektu
  • Poskytnutie komplexnej hodnotiacej stratégie pre projekt
  • Hodnotenie príležitosti na zníženie spotreby energie, vody a tvorby odpadu za účelom zredukovania prevádzkových nákladov
  • Realizácia stratégie certifikácie zelenej budovy a dohľad na projektový tím v oblasti udržateľných podnetov a dokumentácie
  • Správa certifikačnej dokumentácie a navrhovaného procesu
  • Analýza využívania energie a vypracovanie komplexnej analýzy hospodárenia s energiou