Založené v roku 1999 ako Locum Destination Consulting. V roku 2006 získal spoločnosť Colliers International. Sme tím špecialistov Destination Consulting, ktorý pôsobí v Colliers International.

Zoznámte sa s našimi službami

Pracujeme s manažérmi, majiteľmi a developermi destinácií, ktorými sú od regiónov, cez mestá, budovy na zmiešané využitie až po umelecké a kultúrne pamiatky, rekreačné parky, kúpele, poadujatia a športoviská.

 

Vďaka našej znalosti trhu, medzinárodnej praxi a skúsenosti, ponúkame služby v každej fáze životného cyklu projektu. Od definovania vízie, cieľov, koncepcie a produktového mixu, cez výber umiestnenia, prognózy trhu, plánovanie činnosti, štúdie ohodnocovania a realizovateľnosti, až po sprostredkovanie investora či prevádzkovateľa, manažment, marketing a prevádzku.