Kancelárske priestory

Divízia prenájmu kancelárskych priestorov poskytuje komplexné poradenstvo a sprostredkovateľské služby pre všetky typy transakcií , ktoré sa týkajú kancelárskych priestorov. Naše poradenstvo zakladáme na najaktuálnejších informáciách o trhu a rozsiahlej databáze a prispôsobujeme ho požiadavkám zákazníkov. Medzi klientmi divízie prenájmu kancelárskych priestorov sú developeri, majitelia budov, investori, ale aj nájomcovia.

Priemyselné priestory

Naši vysoko kvalifikovaní odborníci majú jedinečné skúsenosti a znalosti trhu v oblasti získavania pozemkov na výstavbu, priemyselných závodov alebo skladov. Naše aktivity zahŕňajú vyhľadávanie nehnuteľnosti, komplexný administratívny proces nájomných alebo kúpnych transakcií, poradenstvo ale aj realizáciu komplexných úloh, ktoré sú šité na mieru podľa individuálnych potrieb klienta.

Maloobchodné priestory

Divízia prenájmu maloobchodných priestorov poskytuje odborné služby a poradenstvo pre lokálnych a medzinárodných maloobchodných  nájomcov. Zároveň zastupuje záujmy maloobchodných developerov. Odborné znalosti a práca orientovaná na zákazníka sa odráža aj v našich referenčných projektoch, akými sú nákupné centrá Mirage Shopping Center v Žiline a Europa Shopping Center vo Zvolene, rovnako ako aj u ďalších nákupných centrách po celom Slovensku.

Investičné poradenstvo

Investičná divízia sa špecializuje na ponuku služieb týkajúcich sa predaja a nákupu nehnuteľností. Ponúka celý rad odborných poradenských služieb pre investorov a developerov v každom segmente obchodovania s nehnuteľnosťami.

Správa nehnuteľností

Náš prístup k správe nehnuteľností je jednoduchý: poskytujeme riadne vyškolených a kvalifikovaných ľudí, ktorých práca je podporená najmodernejšími systémami a technológiami. Správca nehnuteľnosti vedie tím odborníkov a je prvým kontaktom pre nájomcu. Garantujeme, že správca vašej nehnuteľnosti bude špecialista na riadenie konkrétneho typu nehnuteľnosti: kancelárskych, priemyselných alebo maloobchodných priestorov.

Ohodnotenie nehnuteľností a poradenstvo

Naše aktivity pokrývajú všetky aspekty v realitnom segmente, od konkrétnych nehnuteľností až po celé portfóliá nehnuteľností. Činnosti divízie trhového ohodnotenia nehnuteľností majú široký rozsah od ohodnotenia najmenších bytov po prípravu štúdií realizovateľnosti pre najväčšie multifunkčné komplexy. Odborníci v divízii vykonávajú ohodnotenie na základe niekoľkoročných skúseností, pričom spĺňajú najvyššie odborné kritériá v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi ohodnotenia nehnuteľností (RICS, IVS, TEGOVA).

Zelené budovy

Nezáleží, či je vaším cieľom dosiahnuť certifikát pre zelenú budovu alebo implementovať stratégie udržateľného rozvoja. Pomôžeme Vám dosiahnuť váš cieľ najúčinnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom.

Prieskum trhu

Ponúkame presné a spoľahlivé informácie o relevantnom segmente trhu s nehnuteľnosťami. Prieskumy trhu pomáhajú našim klientom urobiť správne rozhodnutie. Prieskumy sa zostavujú pomocou rôznych metód prieskumu trhu a analýz, tak ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Špecifickými štúdiami pomáhame klientom posúdiť potreby trhu a uľahčiť ich rozhodovanie. Tým sa znižuje riziko a určí sa správna trhová hodnota podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Hotely

Divízia pre segment hotelov v regióne EMEA znásobuje úspech klientov a prináša nezabudnuteľné skúsenosti.

Projektový manažment

Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, či už s majiteľmi alebo investormi, na zlepšení príjmov a celkových výnosov z ich nehnuteľností.

Výber destinácie

Poskytujeme špičkové poradenstvo pre rekreačné nehnuteľnosti a destinácie, pričom hľadáme konkurenčnú výhodu v meniacom sa svete.

Slovakia
Twin City Tower, Mlynske Nivy 10, 821 09 Bratislava | tel: +421 259980980