Náš tím divízie prenájmu maloobchodných priestorov sa orientuje na špecializovaný maloobchodný prenájom a poradenské služby. Základná ponuka služieb zahŕňa prenájom nákupných centier a ďalších typov maloobchodných projektov, ako aj poskytovanie štúdií realizovateľnosti budúcich projektov maloobchodu alebo projektov so zmiešaným využitím.

Poskytované služby:

  • Zastupovanie nájomcov – asistencia maloobchodníkom pri ich expanzii