Divízia prieskumu trhu pravidelne pripravuje prehľady trhu, ktoré pokrývajú jednotlivé segmenty trhu s nehnuteľnosťami. Divízia taktiež pripravuje prieskumy trhu „šité na mieru“ klienta, ktoré sú zamerané na poskytovanie analýzy dát vybraného segmentu vo vybranej lokalite podľa požiadavky klienta.