Firemné riešenia

Spoločnosti čoraz viac presadzujú centralizované prevádzkové modely. Preto sa potrebujú spoľahnúť na partnera, ktorý im pomôže začleniť ich nehnuteľný majetok s obchodnými stratégiami. Ponúkame Široký rad realitných služieb v celej oblasti EMEA a na globálnej úrovni a jednotné kontaktné miesto a zodpovednosť, tak aby sa naši klienti mohli sústrediť na svoj hlavný predmet podnikania.

Tím pre firemné riešenia ponúka nasledujúce služby.

Nehnuteľnosti

 • Plánovanie strategického portfólia
 • Manažment transakcií
 • Správa prenájmov
 • Finančná analýza
 • Analýza postavenia voči konkurencii

Vybavenie

 • Konzultácia vybavenia
 • Manažment výkonnosti portfólia
 • Technické služby
 • Služby na podporu biznisu

Projekty

 • Programovanie a navrhovanie
 • Manažment projektu a výstavby
 • Relokácia a sťahovanie

Pracovný priestor

 • Stratégia pracovného priestoru
 • Návrh pracovného priestoru
 • Prispôsobenie
 • Manažment priestoru po jeho obsadení
Slovakia
Twin City Tower, Mlynske Nivy 10, 821 09 Bratislava | tel: +421 259980980