Divízia Change Management & Workplace Solutions ponúka komplexné poradenstvo pre administratívne pracovné prostredie spoločností. Riešenia zameriava na kombináciu vízie spoločnosti a potrieb zamestnancov.

Pracovné prostredie (nielen z pohľadu fyzického, ale aj psychologického), je strategický parameter, ktorý, pri vhodnej aplikácii, dokáže napríklad posilniť pracovnú klímu, motivovať ľudí, či zvýšiť ich produktivitu a spoluprácu.

Zmeraním efektívnosti využívania Vašich priestorov a zakomponovaním názorov a potrieb zamestnancov nastavíme stratégiu nového pracovného prostredia, ktorá bude v súlade s víziou, cieľmi a prioritami spoločnosti.

Change management je nevyhnutnou a podstatnou časťou celého projektu. Každá zmena je spojená s ľuďmi a proces komunikácie je základom k úspešným výsledkom. Náš tím Vás bude sprevádzať všetkými týmito službami.