Predstavitelia spoločnosti Colliers International veria, že členstvo v tomto nezávislom združení právnických a fyzických osôb bude prínosné predovšetkým pre klientov. „V našom členstve vidíme predovšetkým potenciál pre intenzívnejšiu podporu aktivít našich klientov. Napríklad pri oslovovaní rakúskych investorov,“ hovorí Ermanno Boeris, riaditeľ Colliers International.

Rakuska_komora2

Členstvo prináša aj možnosť zúčastňovať sa na rozličných podujatiach, ktorých cieľom je nielen prezentácia výrobkov a služieb, či neformálny networking, ale aj zdieľanie aktuálnych informácií z oblasti práva a legislatívy v oboch krajinách.

„Sme veľmi radi, že spoločnosť Colliers International rozšírila rady našich členov. Naša komora mala možnosť vyskúšať si a oceniť vysokú kvalitu a profesionalitu jej služieb aj priamo pri riešení našich vlastných administratívnych priestorov,“ Ing. Mária Berithová, prezidentka Slovensko – rakúskej obchodnej komory.

Slávnostné uvedenie a oficiálne privítanie sa uskutočnilo za účasti členov a pozvaných hostí na podujatí New Members Welcome Cocktail v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Najbližším pripravovaným podujatím je raňajkový seminár Doing business in Austria 2, ktorý sa uskutoční 2. novembra 2016 v Žiline.