Slovenský týždeň zelených budov priniesol podujatia, ktoré upriamili pozornosť na naliehavé témy súčasnosti. Colliers International sa v rámci tohto týždňa aktívne zapojil do odbornej diskusie na tému: ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon?

Odborné podujatie Green Business Breakfast sa konalo v Bratislave a Košiciach a prinieslo skúsenosti tak developerov a facility manažérov, ako aj personalistov. V rámci Slovenského týždňa zelených budov ho pripravilo združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a ďalšími partnermi. Na medzinárodnej úrovni sa diskutovalo na tému kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch.

Jedným z prednášajúcich bol aj Marek Vrbovský z Colliers International. Vo svojej prednáške sa zameral na to, čo pojem zelená budova znamená pre nájomcov.

Green buildings

Je „zelená“ pre firmy rozhodujúca?

„Ako nájomcov ovplyvňuje fakt, že budova je zelená?“ Tak znela otázka, ktorú si položil Marek Vrbovský v úvode svojej prednášky.

Upozornil, že v minulosti sa na výhody zelených budov pozeralo primárne cez možnosti znižovania energetickej spotreby budovy. V tomto smere bolo kľúčové zabezpečenie energetickej sebestačnosti využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Z ekonomického pohľadu však boli tieto riešenia v danom čase veľmi problematické z dôvodu dlhodobej návratnosti investícií.

V súčasnosti sa vďaka moderným technológiám stávajú zelené budovy štandardom. Dosiahnutie požadovaných technických parametrov pomocou metód trvalo udržateľného stavebníctva je čoraz jednoduchšie.

Z pohľadu realitných odborníkov sú zelené budovy v porovnaní so staršími budovami viac konkurencieschopné. A to najmä z hľadiska prevádzkových nákladov. Nižšia energetická náročnosť vyvolaná novou legislatívou a modernejšími technológiami má vplyv na nižšie prevádzkové náklady budovy, a to až o 20 až 40 % v porovnaní so staršími budovami. To prináša majiteľom budov možnosť žiadať vyššie nájomné, pričom však nájomníci užívajú kvalitnú budovu bez toho, aby v konečnom dôsledku platili viac ako v bežnej budove. Efektívna správa zelených budov preto patrí medzi kľúčové nástroje majiteľov budov pri dosahovaní zisku.

Čo ešte žiadajú nájomníci

Zelené budovy súčasnosti nie sú len technologicky vyspelé, ale v prvom rade poskytujú vysokú kvalitu pracovného prostredia. Nájomníci pri sťahovaní vždy zvažujú okrem ceny aj lokalitu a dopravnú dostupnosť, energetickú efektivitu, kvalitu architektúry, štandard budovy a administratívnych priestorov. Zelené budovy v tomto smere ponúkajú ohromnú výhodu, ktorú ocenia predovšetkým zamestnanci, a to v podobe dostupného zdravého pracovného prostredia s dostatkom denného svetla a materiálmi, ktoré neohrozujú ľudské zdravie.

Spokojní, zdraví a motivovaní zamestnanci znamenajú lepšie výsledky firmy a lepšiu reputáciu spoločnosti na trhu. Preto spolu s trendom zelených budov naberá na dôležitosti aj trend individuálneho riešenia pracovného prostredia (workplace solution).

Trendy blízkej budúcnosti

Podľa Mareka Vrbovského je dôležité, aby sa zelené budovy stali štandardom pre developerov i nájomcov. Aby sa tak stalo, bude nevyhnutné informovať širokú verejnosť o vplyve zelených budov na zdravie i životné prostredie. Mnohé nadnárodné korporácie idú v tomto smere príkladom a snažia sa, aby ich sídla vo svete spĺňali najvyššie ekologické a energetické štandardy. Na rozšírenie zelených budov však bude vplývať aj stále prísnejšia legislatíva. Preto sa budova, ktorá si bude chcieť udržať svoju konkurencieschopnosť na trhu, bude musieť zamerať na to, aby dosahovala, čo najvyššiu možnú úroveň z pohľadu dlhodobého a udržateľného vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.