Tím spoločnosti Colliers International sa rozšíril o troch nových členov. Ermanno Boeris, riaditeľ spoločnosti, avizoval ďalšie posilňovanie o skúsených profesionálov do konca roka: „Som presvedčený, že odborne zdatný a skúsený tím dokáže naplniť víziu spoločnosti, ktorej cieľom je ponúkať vysoko kvalitné komplexné služby, ktoré pomôžu znásobiť úspech našich klientov.“

Viac pre vlastníkov budov

Divízia kancelárskych prenájmov sa posilnila o odborníka s dlhoročnou praxou, ktorý v spoločnosti pracoval aj v minulosti. Jozef Cino nastúpil na pozíciu Senior Associate Landlord Representation (zastupovanie majiteľov administratívnych budov). Jeho úlohou bude poskytovať komplexné poradenské služby vlastníkom budov, ktorých tiež bude zastupovať vo vzťahu k nájomcom.

Jozef pracoval pre Colliers International aj v roku 2008 na pozícii konzultanta administratívnych priestorov. Do spoločnosti prichádza z Carlton Property, s.r.o., kde zabezpečoval marketingové a obchodné služby vrátane prenájmu kancelárskych priestorov komplexu Carlton Savoy.

Nové služby s dlhoročnými profesionálmi

V oblasti profesionálnych služieb spoločnosť neustále vyhľadáva nové príležitosti, ktoré by pre klientov mohli byť dlhodobým prínosom. Z tohto dôvodu sa v portfóliu objavujú dve nové služby, ktoré zastrešia skúsení profesionáli. „Globálne patrí naša spoločnosť medzi najrýchlejšie rastúce firmy v oblasti komerčných nehnuteľností. Tento trend kopíruje aj vývoj na Slovensku. Rozšírenie tímu o ďalších odborníkov je súčasťou našej rastovej stratégie,“ dopĺňa Ermanno Boeris.

Colliers International začne poskytovať odborné poradenstvo, ktorého cieľom bude dosahovať väčšiu spokojnosť zamestnancov spoločností na pracovisku a vyššiu efektivitu. Proces manažmentu zmeny (Change Management) začína analýzou potrieb zamestnancov, ktorá sa pretaví do podrobného plánu, ako zvýšiť produktivitu zamestnancov pri znížení celkových nákladov na užívanie budovy. Projekty tejto divízie bude riadiť Katarína Držíková, ktorá nastupuje na pozíciu Associate Director Change Management & Communication (manažment zmeny a komunikácia).

Katarína predtým viac ako 13 rokov pôsobila v spoločnosti Embraco. Od roku 2004 zastávala popri vedení oddelenia brandingu, komunikácie a spoločenskej zodpovednosti aj post hovorkyne spoločnosti. Naposledy pracovala v korporátnom tíme s kolegami z ostatných pobočiek na zavadzaní systému WCM (World Class Manufacturing), japonskej metodológie riadenia výrobnej spoločnosti. Spolupodieľala sa na implementácii a koordinácii tohto procesu vo všetkých pobočkách spoločnosti Embraco (Brazília, Čína, Mexiko, Taliansko a Slovensko).

Prémiové služby developerom

Na pozíciu riaditeľa divízie Asset Management/Developer services (správa aktív a služby pre developerov) nastupuje Marek Vrbovský. Bude koordinovať a zodpovedať za všetky činnosti v rámci správy aktív pre klientov Colliers International. Hlavnou náplňou jeho práce bude sledovanie a napĺňanie finančných a prevádzkových cieľov inštitucionálnych aj individuálnych vlastníkov nehnuteľností a realizácia konkrétnych krokov smerom k maximalizácii návratnosti ich investícií.

Marek pracoval viac ako 17 rokov pre spoločnosť HB Reavis Group, kde si prešiel viacerými riadiacimi pozíciami. Ako Leasing Director bol dlhodobo zodpovedný za strategický rozvoj spoločnosti v oblasti nájomných aktivít v oblasti administratívnych a maloobchodných priestorov nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne. Marek vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Najviac členov RICS na Slovensku

Colliers International dlhodobo podporuje vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov v segmente komerčných nehnuteľností. V súčasnosti zamestnáva spomedzi konzultantských spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku, najviac odborníkov, ktorí sú členmi Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS – Kráľovského inštitútu certifikovaných znalcov, pozn. pre redakcie). Ide o inštitút, ktorý akredituje najlepších profesionálov z realitného segmentu. „Certifikácia RICS je pre našich klientov zárukou dôsledného dodržiavania vysoko profesionálneho prístupu. Ide o jeden z dôležitých nástrojov, akým sa snažíme zabezpečiť to, aby spoločnosť Colliers fungovala podľa najvyšších štandardov, ktoré sa očakávajú od verejne obchodovaných spoločností,“ dodáva E. Boeris.

Až tretina všetkých profesionálov na Slovensku s akreditáciou RICS, pracuje v spoločnosti Colliers International. Certifikovanými znalcami RICS sú Juraj Bielik a Peter Sobihard, Michaela Ochmanová (certifikovaná znalkyňa pre komerčné nehnuteľnosti), Martin Malovec a Andrew Thompson (certifikovaní znalci pre ohodnocovanie nehnuteľností).