Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

Ku koncu prvého kvartálu 2014 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave približne 1,5 milióna m². Necelých 60 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a viac ako 40 % kancelárske priestory v štandarde B.

V prvom kvartáli 2014 sme nezaznamenali významnejšie kolaudácie nových kancelárskych priestorov. V rámci roku 2014 očakávame dokončenie približne 7 000 m2 nových kancelárskych plôch, ktorá pripadá na viacero menších projektov. Zároveň ku koncu roka (na prelome rokov 2014/2015) očakávame dokončenie projektu Westend Gate od slovenského developera J&T Real Estate (35 000 m2).

 Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas 1. kvartálu 2014, dosiahli výmeru 28.068 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje nárast o takmer 5 % a rovnako nárast v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka o 40 %. 53 % všetkých transakcií predstavovali v prvom kvartáli 2014 nové nájmy a 47 % renegociácie. Tento kvartál sme nezaznamenali žiadne predprenájmy.

Rovnako ako v predošlom kvartáli dominovali na trhu prenájmu kancelárskych priestorov transakcie spoločností o veľkosti menej ako 500 m² (takmer 75 % z celkového počtu transakcií). Spoločnosti o veľkosti 501 – 1 000 m² uzatvorili počas tohto kvartálu viac ako 13 % zo všetkých transakcií a približne 12 % spoločnosti s rozlohou väčšou ako 1001 m².

V prvom kvartáli 2014 dominovali na trhu transakcie spoločností z odvetvia IT (12,2 %) nasledujúce spoločnosťami zo sektora výroby (11,4 %) a sektora profesionálnych služieb (10,1 %).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa ku koncu prvého kvartálu 2014 znížila z pôvodných 15,21 % v predošlom kvartáli  na 14,55 %. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 1 (10,8 %), nasledovaná Bratislavou 5 (13,3 %) a Bratislavou 2 (15,1 %). Bratislava 3 má významnú mieru neobsadenosti na úrovni 22,7 %.