Každý mesiac sa pýtame našich klientov na to, ako si vyberajú nehnuteľnosti na prenájom.

Tieto prieskumy poskytujú nielen rady pre nájomcov, ktorým napomáhajú zoradiť si priority pri výbere vhodnej nehnuteľnosti. Určené sú aj pre investorov, ktorým pomáhajú lepšie pochopiť, čo je hnacím motorom stratégií nájomníkov v oblasti prenájmu. Následne tak môžu prispôsobiť svoju činnosť ich potrebám.