PRACOVAŤ S NAMI ZNAMENÁ ROZDIEL

Máme podnikateľského ducha. Colliers International (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je popredná konzultačná spoločnosť zameraná na oblasť komerčných nehnuteľností, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich 500 pobočiek v 68 krajinách sveta. Čo nás odlišuje od ostatných nie je to, čo robíme, ale spôsob, akým to robíme. Naša kultúra sa nesie v znamení podnikateľského ducha. To nás podnecuje, aby sme rozmýšľali inak, zdieľali silné myšlienky a vytrvávali kreatívne a najmä efektívne riešenia, ktoré pomáhajú znásobovať úspech našich klientov. Colliers International je konzultantom, ktorého si vyberalo mnoho svetovo úspešných a inovatívnych spoločností.

Colliers ponúka kompletné portfólio služieb nájomcom a majiteľom nehnuteľností, ako aj investorom naprieč všetkými sektormi po celom svete. Nikdy sa nesnažíme súťažiť s klientmi, chceme radšej zostať ich prvou a objektívnou voľbou pri poskytovaní globálnych realitných služieb.

NAŠI KLIENTI

Vzťahy predstaviteľov Colliers s klientmi sú postavené na skúsenostiach, rýchlych reakciách a trvalej dôvere. Úspešní budeme len vtedy, ak budú úspešní aj naši klienti. Sme jedna z mála spoločností, ktorá operuje na skutočne globálnej platforme. Po celom svete je viac ako 15 000 ľudí z Colliers, ktorých spája snaha poskytovať kvalitné služby bez ohľadu na to, kde sa naši klienti rozhodnú podnikať.

Ľudia v Colliers hľadajú skrytý potenciál, snažia sa vidieť veci z inej perspektívy, a tak dosahovať výsledky, ktoré presahujú očakávania našich klientov.

NAŠI ĽUDIA

V Colliers sa tvoriví a podnikateľsky zmýšľajúci ľudia s vysokou integritou rozhodli konať inak. Ľudia z Colliers sú zanietení do svojej práce, preberajú osobnú zodpovednosť za úspech a nemajú radi zbytočnú administratívu – to všetko prirodzene vyplýva z našej podnikateľskej kultúry. 

Colliers priťahuje, rozvíja a spolupracuje s ľuďmi, ktorí dávajú na prvé miesto klientov a snažia sa vždy poskytnúť radu, ktorá podporí najlepšie obchodné rozhodnutie. Ľudia v Colliers sú úspešní, pretože majú radosť z toho, čo robia. S vážnosťou pristupujú k svojej práci, ale neberú sa príliš vážne.

NAŠA STRATÉGIA

Naša stratégia rastu nám umožňuje zamerať sa na to, aby sme každý deň robili správne veci pre našich klientov, našich ľudí, našu komunitu a našich akcionárov.

Snažíme sa, aby naše podnikanie rástlo rýchlejšie ako odvetvie. Rozširujeme sa obozretne, ale strategickými akvizíciami, ktorých cieľom je zvýšiť podiel na trhu, rozšíriť ponuku služieb a rozšíriť geografické pokrytie v prospech našich klientov a akcionárov.

NAŠI AKCIONÁRI

Colliers už viac ako 20 rokov preukázateľne dokazuje, že vytvára hodnotu pre akcionárov, čo má za následok vynikajúce výnosy a rast priemyslu. Ľudia v Colliers tiež majú v našej spoločnosti významné vlastné imanie, čo prináša hrdosť do všetkého, čo robíme. Žiadna iná globálna spoločnosť poskytujúca služby v oblasti realít nevytvorila väčšiu hodnotu pre akcionárov, ako ľudia v Colliers International.