Dávať späť je prirodzenou súčasťou toho, kým sme. Venujeme náš čas, schopnosti a zdroje záležitostiam, ktoré majú význam pre našich zamestnancov, ich rodiny, našich klientov a komunitu. Sme tiež zaviazaní pracovať a správať sa ekologicky a zodpovedne v sociálnej oblasti. Chceme tak prispievať k zdraviu a šťastiu našich komunít a krajiny a zároveň podporiť dlhodobý úspech podnikania.

Týmto prístupom nielen "robíme správnu vec", ale tiež sa uistíme, že naše podnikanie je vnímavejšie (empatickejšie) a zvyšuje sa dôvera našich ľudí v schopnosť rozvíjať sa a reagovať na zmeny.