Všetky vami poskytnuté osobné údaje, ktoré ste nám prostredníctvom tejto webovej stránky poskytli spravujeme v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte sa s využívaním vašich osobných údajov spôsobom uvedeným nižšie.

Sme výhradným vlastníkom všetkých informácií a osobných údajov zhromaždených prostredníctvom tejto webovej stránky.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na účel marketingu. Napríklad, Colliers International alebo vybrané tretie strany vám môžu zaslať korešpondenciu, o ktorú ste požiadali alebo ktorú považujeme môže byť obzvlášť zaujímavú pre vás. Môžeme tiež posielať pozvánky na semináre a iné podujatia, ktoré organizujeme my alebo tretie strany, s ktorými tieto akcie spoluorganizujeme.

Používame cookies na sledovanie vášho používania internetových stránok, aby sme mohli pozorovať užívateľské správanie a na základe neho zostavovať súhrnné údaje, ktoré nám pomôžu poskytnúť vám efektívnejšie služby. Viac informácií o cookies môžete nájsť na našej stránke cookie informácií.

Vaše osobné údaje sa nepredávajú, ani neprenajímajú tretím stranám, aj keď príležitostne môžu byť odovzdané tretím stranám pre marketingové účely alebo poštovým doručovateľom a podobným tretím stranám, ktoré konajú ako naši plnohodnotní zástupcovia. Môžete si vybrať či chcete prijímať tieto rôzne oznámenia, alebo či chcete aktualizovať niektorý z vašich osobných údajov. V tom prípade nás kontaktujte pomocou nižšie uvedených kontaktov.

Vzhľadom na to, že sme členom globálnej siete Colliers International, vaše osobné údaje môžu byť nami použité na účely uvedené v tomto vyhlásení vo Veľkej Británii alebo v akejkoľvek z našich pobočiek Colliers International.

Tieto osobné údaje však nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté na marketingové účely mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, do krajín, ktoré nemusia mať rovnako prísne ustanovenia o ochrane dát ako v Európe.

Máte právo požiadať nás o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás držíme. Vyhradzujeme si právo na malý administratívny poplatok na pokrytie našich nákladov na tento účel.

Ak máte otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia prosím, kontaktujte nás na adrese:

Colliers International

Suché Mýto 1

811 03 Bratislava

Slovensko

Tel: +421 2 59 980 980