Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Ohodnotenie nehnuteľností a poradenstvo

Zistite hodnotu vašej nehnuteľnosti a optimalizujte ju


Objektívne posúdiť hodnotu nehnuteľnosti je zložitý proces, ktorý môže mať významný dosah na vaše podnikanie. Ohodnotenie je často nevyhnutný krok v procese získania úveru, výberu toho najlepšieho aktíva pre vaše portfólio, či pri uzatvorení predaja.
Dôveryhodná hodnotiaca správa, ktorá spĺňa požiadavky klienta a všetky platné profesionálne štandardy a predpisy, vyžaduje kvalifikovaných odborníkov, ktorí rozumejú danej nehnuteľnosti i širším trendom na trhu. Náš tím vám môže získať prehľad, pri akomkoľvek druhu nehnuteľnosti, vrátane zdravotníckych, samoobslužných skladovacích, cestovných, hotelových, reštauračných a voľnočasových zariadení.
 

Základné služby

Nami ponúkané služby ohodnotenia nehnuteľností a poradenstva spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy. Naši experti sú certifikovanými znalcami RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Poskytujeme nezávislé ohodnocovanie širokému záberu klientov pre akýkoľvek komerčný účel. Ročne ohodnocujeme aktíva v hodnote 1 miliardy eur. Máme hlboké znalosti miestneho trhu, ale využívame výhodu cezhraničnej spolupráce s našimi kolegami z tímu pre ohodnocovanie nehnuteľností v strednej a východnej Európe.
Zhodnotíme relevantnú technickú dokumentáciu, aby sme zabezpečili, že daná nehnuteľnosť je v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. To, okrem iného, zahŕňa preskúmanie územného plánu, stavebného povolenia, vrátane súvisiacich povolení poskytnutých príslušnými miestnymi úradmi.
Analýza technickej dokumentácie na zabezpečenie zhody s miestnymi technickými normami a predpismi, tak aby sa stavebná dokumentácia zhodovala s platnými predpismi.
Prieskum stavu nehnuteľnosti, vrátane konštrukcie, strechy, fasády a všetkých vnútorných prvkov – architektonických, mechanických a elektrických inštalácií, vrátane zariadení zaisťujúcich bezpečnosť budovy.
Prípravu zdokumentovaného zoznamu problémových položiek, ktoré sa počas prieskumu nájdu, vrátane fotografických dôkazov a odhadovaných nákladov na opravu – odhad kapitálových výdavkov pre 1. a 2. až 5. rok.
Preskúmanie údržbovej dokumentácie a rozpočtu prevádzkových nákladov, vrátane preskúmania používaných služieb (manažovanie záruk, odhady nákladov na výmenu, veľké opravy, adaptácie a zlepšenia).
 

Najčastejšie otázky ohľadom ohodnocovania nehnuteľností


Naši odborníci na ohodnocovacie a poradenské služby vám poskytnú široké spektrum služieb: od ohodnotenia samostatných aktív, cez ohodnotenie portfólia, ohodnotenie prechodových ciest, analýzu prenájmu a nákladov, podporu pri rokovaniach až po štúdie realizovateľnosti. Naša unikátna a rozširujúca sa platforma láka popredných znalcov, vďaka tomu vieme zaručiť odborný prístup pri hodnotení akýchkoľvek komerčných nehnuteľností.


Množstvo času potrebného na dokončenie ocenenia komerčnej nehnuteľnosti závisí od rozsahu práce. Odporúčame plánovať ho v rozsahu od dvoch do troch týždňov. Kontaktujte nás prosím, aby sme mohli prediskutovať vaše požiadavky. Bežne dokončujeme našu prácu v zrýchlenom časovom rámci. Našu prácu sa budeme snažiť ukončiť vo vami požadovanom časovom rámci.


Naši klienti očakávajú prémiové služby, ktoré si zaslúžia. Samozrejmosťou je skúsený tím, ktorý zaručí včasné dodanie vysoko kvalitných, odborne pripravených oceňovacích správ. Všetky naše reporty sú vyhodnocované a schvaľované skúseným kontrolným tímom. To je zárukou, že naši klienti dostanú jasné, komplexné a včasné ohodnotenia. Aj v tomto prípade tvrdíme, že len skvelá technika nestačí. Naši manažéri a odborníci sú zaviazaní podieľať sa na úspechu našich klientov. Sme hrdí na kvalitu práce, ktorú denne poskytujeme a usilovne pracujeme na včasnej a častej komunikácii s našimi klientmi.

Kontaktujte našich odborníkov na ohodnocovanie nehnuteľností

Kontaktujte nás

* Požadované pole