Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Projektový manažment

Majte prehľad o svojom projekte


Renovácia alebo rozširovanie priestorov sú príležitosťou nielen na vylepšenie vzhľadu vašej nehnuteľnosti, ale aj na zníženie nákladov a vzbudenie záujmu. Riadiť veľký projekt modernizácie kancelárií je však proces, ktorý je mimoriadne náročný na čas, investície i ľudské zdroje.

Náš tím projektového manažmentu je zložený z odborníkov, ktorí sú expertmi vo viacerých disciplínach. Majú prax v oblasti architektúry, inžinieringu, stavebníctva, plánovania stavby, kolaudácie a prevádzky budov a finančného manažmentu. Ich odbornosť je zárukou, že projekt bude dokončený načas a v stanovenom rozpočte.

 

Základné služby

Vytvárať a uvádzať do života stratégie, ktoré slúžia na efektívne organizovanie, vyhodnocovanie, vedenie a realizovanie významných kapitálových programov, je zložitá úloha, ktorá si vyžaduje skúsené vedenie a schopnosti. 
Náš tím odborníkov pre plánovanie a poradenstvo doplní tím vašich pracovníkov, aby sme pomohli zosúladiť aktíva vašej nehnuteľnosti s poslaním a cieľmi vašej organizácie.
Naši odborníci poskytujú rozmanité služby od poradenstva k procesom vytvárania kapitálových programov a systémov, cez komplexnú analýzu vašich potrieb súvisiacich s vašou nehnuteľnosťou až po vytváranie krátkodobých a dlhodobých programov zavádzajúcich zmenu. Staneme sa súčasťou vášho tímu. Zabezpečíme zhodnotenie aktuálneho stavu nehnuteľnosti, kvalifikáciu priestorov, analýzu využívania a nastavenia budov naplánujeme modernizáciu priestorov.

Novovznikajúci projekt predstavuje skvelú príležitosť nielen na vytvorenie hodnotného aktíva, prináša tiež možnosť komunikovať hodnoty spoločnosti. Pre mnohé firmy je však manažment projektu vo vlastnej réžii príliš veľké sústo. Náš tím odborníkov má rozsiahle skúsenosti s manažovaním jednotlivých fáz výstavby. Od začiatku bude s vami spolupracovať na manažovaní vášho projektu od jeho vzniku, cez výstavbu, až po jeho ukončenie. 
Proces manažovania výstavby začína komplexným pochopením vašich potrieb. Náš tím špecialistov môže na základe toho poskytnúť tie najlepšie odporúčania pre naplnenie vašich cieľov. Prevedieme vás každou fázou tohto procesu, vrátane štúdií realizovateľnosti, koordinácie projektového tímu a riadenia procesov predbežného vypracovania, prípravy výstavby a výstavby. Všetky služby sú šité na mieru pre váš projekt tak, aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše ciele načas a v rámci rozpočtu. 
 

Výstavba alebo renovácia nehnuteľnosti je zodpovedná úloha, ktorá si vyžaduje široký rozsah špecializovaných znalostí. Vášmu tímu poskytneme podporu v podobe objektívneho zastupovania, obhajovania a vzdelávania. Vy tak budete mať čas venovať sa vášmu biznisu. Naši odborníci na projektový a programový manažment budú s vami nepretržite zdieľať znalosti v oblasti architektúry, inžinieringu, trvalej udržateľnosti, stavebníctva, plánovania zariadení, prevádzky a finančného manažmentu. Prevedieme vás každou fázou projektu, od výstavby nových budov a komplexných renovácií až po vylepšovanie pracovných podmienok u vašich nájomcov či pri veľkých systémových výmenách.

Najčastejšie otázky ohľadom služieb projektového manažmentu


Naši odborníci na projektový manažment vám poskytnú široké portfólio služieb, vrátane výberu a manažovania tímu dizajnérov, kontroly dokumentov, manažovania realizácie výstavby, zabezpečovania kvality, manažovania rizík a finančných kontrol.

Potrebujete získať nových nájomcov, máte záujem o prolongácie nájomných zmlúv alebo hľadáte cesty, ako efektívne prevádzkovať vašu budovu, možno budete mať záujem o preskúmanie našich iných služieb a špecializácií, napr. služieb zastupovania nájomcov alebo služieb správy nehnuteľností.


Projekt delíme, v závislosti od jeho rozsahu, na niekoľko fáz. Odborne dohliadneme na bezproblémovú realizáciu každej z nich:

Počas prípravnej fázy pomôžu naši experti stanoviť rozpočet a harmonogram a vybrať správny tím projektantov a architektov.

Počas projekčnej fázy budeme pomáhať vášmu tímu vypracovávať, upravovať, revidovať a schvaľovať projekty výstavby či rekonštrukcie a pomôžeme získať potrebné povolenia.

Počas fázy výberového konania vám pomôžeme vybrať tú správnu stavebnú spoločnosť pre realizáciu vašich očakávaní.

Počas fázy výstavby vám pomôžeme dokončiť stavbu načas a vrámci rozpočtu.

Počas fázy obsadzovania budovy vám pomôžeme vykonať hladký presun do nových priestorov, kolaudáciu systémov a ukončenie projektu.

 

 


Rozsiahle stavebné projekty môžu byť veľmi náročné. Mnohé organizácie jednoducho nemajú zdroje na to, aby venovali adekvátnu pozornosť tomuto procesu. Náš tím projektového manažmentu ponúka odborných pracovníkov, ktorých potrebujete. Úspešný priebeh projektu zaručia vďaka svojim skúsenostiam, zmyslu pre detail a dostupnosti.

 

Kontaktujte nás

* Požadované pole