Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Správa budov

Optimalizujte správu vašej nehnuteľnosti


Kvalifikovaná správa budovy znamená nielen profesionálnu starostlivosť o fyzický priestor, ale aj udržiavanie vzťahov s nájomcami a budovanie dobrej reputácie. V správe našich expertov je viac ako 1,9 mil. štvorcových metrov po celom svete, vďaka čomu patríme k lídrom v tejto oblasti.
Ak sa obrátite na spoločnosť Colliers, môžete sa pri správe budovy spoľahnúť na tých najlepších poradcov. Naši odborníci reagujú na neustále sa meniace potreby tak, aby maximalizovali hodnotu nehnuteľnosti a udržali v nej nájomcov. Vy sa vďaka tomu môžete venovať svojmu podnikaniu.
 

Základné služby

Efektívna správa financií súvisiacich s vašou nehnuteľnosťou je prácou na plný úväzok. Pomocou znalostí účtovnej praxe možno dosiahnuť významné úspory a maximalizovať výkon vašej nehnuteľnosti. Naši odborníci na vedenie účtovníctva a reporting zabezpečia presné finančné sledovanie a kontrolu hotovostného toku v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými princípmi.
Účtovnícke a finančné služby zahŕňajú:

  • Správu pohľadávok a záväzkov. Naši účtovní špecialisti zasielajú platby a platia poplatky na zabezpečenie stabilného hotovostného toku, pričom súčasne monitorujú príjmy v súlade s internými pravidlami a procesmi. Naši účtovníci zabezpečujú priebežný interný audit, vrátane kompletného súpisu prenájmov, vyhodnocovania amortizačných harmonogramov a daňových auditov a vyúčtovávania nákladov.
  • Dojednávanie údržby spoločných priestorov. Správcovia nehnuteľností spolupracujú s účtovníckymi špecialistami na vypracovaní údržby spoločných priestorov a na ročnom vyúčtovávaní prevádzkových nákladov a dane z nehnuteľnosti. Pomôžeme vám informovať nájomcov o zmenách pravidelných poplatkov, odpovedať na otázky a riešiť spory, pričom budeme udržiavať pozitívne vzťahy s nájomcami.  
  • Rozpočty a analýzy. Poskytujeme ročné rozpočty a rozmanité analýzy, ako aj množstvo detailných finančných výkazov, vrátane cash flow, súvahy, príjmov, výdavkov, pohľadávok a hlavnej účtovnej knihy. Naše finančné služby tiež zahŕňajú správu hotovosti, výber nájomného a správu všetkých platieb.

 

Dosiahnuť maximálnu hodnotu nehnuteľnosti na štvorcový meter si vyžaduje detailnú pozornosť, chápanie nuáns správy budov a schopnosť manažovať kapitálové projekty, ktoré zvyšujú jej hodnotu.
Náš tím odborníkov na správu nehnuteľností chápe, že žiadny detail nie je príliš malý na to, aby nemal vplyv na hodnotu budovy.
Naše skúsenosti a znalosti s efektívnym identifikovaním a manažovaním projektov budú pre vašu nehnuteľnosť výhodou. Naši odborníci ponúkajú riešenia z budúcej perspektívy, tak aby pomohli vytvoriť čo najlepší obraz vašej nehnuteľnosti, s minimálnym stresom, časom a úsilím, ktoré sa od váš požaduje. Zabezpečíme všetky nevyhnutné procesy: od koordinácie zmlúv, cez projekty terénnych a sadovníckych úprav, až po vylepšovanie vstupných hál a stavebné zmeny.
 
Každá nehnuteľnosť je unikátna. Naši kvalifikovaní experti dokážu vytvoriť pre každú budovu individuálny plán, ako maximalizovať jej efektívnosť a životnosť. Náš tím inžinierov sa vyzná v širokom rozsahu disciplín, vrátane mechanických, elektrických, vodovodných, protipožiarnych/bezpečnostných systémov a dizajnu. Zabezpečia, že sa k vašej budove bude pristupovať s pozornosť a starostlivosť najvyššej kvality.
Náš vzťah s vašou nehnuteľnosťou začína posúdením kľúčových výkonnostných indikátorov budovy (KPI). V spolupráci s vami stanovíme dôležité výkonnostné oblasti, stanovíme úrovne vnútornej kvality, zistíme a napravíme nedostatky ešte predtým, než spôsobia problémy. 
Zvyšovanie hodnoty vašej nehnuteľnosti vyžaduje kvalitné prevádzkové služby od odborníkov, ktorí presne rozumejú systémom a infraštruktúre vašej budovy. Náš tím odborníkov na prevádzku nehnuteľností sa postará o bezpečnosť, pohodlie a spokojnosť vašich nájomcov. Konať bude na základe stratégie, ktorá bola navrhnutá na maximalizovanie návratnosti investície v súlade s vašimi cieľmi.

Najčastejšie otázky o správe nehnuteľností


Služby správy nehnuteľností zahŕňajú správu nehnuteľností, prevádzku a údržbu budov, správu zariadení, správu prenájmov, vedenie účtovníctva a reporting, manažovanie zmlúv a manažovanie stavebných prác.
Ak vaše potreby zahŕňajú realitno-marketingové a maklérske služby, preskúmajte naše ďalšie služby, napr. realitno-marketingové služby a služby zastupovania vlastníkov nehnuteľností.

 

 


Vaše záujmy kladieme na prvé miesto. Naším cieľom je poskytnúť vám okamžité riešenia problémov a údaje o širšom kontexte. Hodnotu vašich aktív maximalizujeme prostredníctvom efektivity a zameraním sa na vaše ciele. Budeme koordinovať dodávateľov a zabezpečíme komunikáciu s vašimi nájomcami. Zbierame a analyzujeme tiež bežné požiadavky nájomcov na služby vo vašej budove. Na ich základe vám dokážeme poradiť, ktoré dlhodobé riešenia môžu podporiť návratnosť vašich investícií. 

 

 


Spoločnosť Colliers pracuje s rozsiahlou účtovníckou platformou, pomocou ktorej zabezpečuje potrebný reporting a vnútorné kontroly v kvalite, ktorá prekračuje štandardy v tomto odvetví.

Vieme pripraviť ročné rozpočty, rôzne analýzy, ako aj veľké množstvo detailných finančných výkazov, vrátane cash flow, súvahy, príjmov, výdavkov, pohľadávok a hlavnej účtovnej knihy. Naše finančné služby tiež zahŕňajú správu hotovosti, výber nájomného a správu všetkých platieb.

 

 


Berieme ohľad na vaše ciele. Plán správy tvoríme tak, aby sme ich s spolu s vami dosiahli. To môže znamenať repositioning, udržanie prémiových nájomcov alebo hľadanie príležitostí na zníženie nákladov. Na konkurenčnom trhu pomáhame vytvoriť a udržiavať pozitívnu reputáciu vašej nehnuteľnosti, a to jasným komunikovaním pozície značky a udržiavaním správneho mixu dodávateľov, partnerov a nájomcov.

Kontaktujte našich odborníkov pre správu budov

Kontaktujte nás

* Požadované pole