Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Riešenia pracoviska

Práca sa mení a s ňou aj pracovisko


Meniace sa organizačné štruktúry, väčšia dynamika, spolupráca naprieč viacerými generáciami, nové technológie. Tieto zmeny si žiadajú zamyslenie sa nad spôsobom práce na pracoviskách. Spoločnosť Colliers International používa pri návrhu pracovného prostredia, ktoré je pripravené na budúcnosť komplexný prístup založený na faktoch. Či už zvažujete zmenu vášho pracovného prostredia, plánujete prehodnotiť podnikateľský model, zmeniť počet pracovníkov, alebo ak chcete zvýšiť zapojenie zamestnancov a stať sa vyhľadávaným zamestnávateľom, odborníci spoločnosti Colliers International pre riešenia pracoviska sú tu, aby vám pomohli správne si vybrať. 

Základné služby

Pre úspech vašej spoločnosti je veľmi dôležité pracovisko. Vplýva na kultúru, produktivitu a pohodu zamestnancov, ale aj na záujem zo strany potenciálnych zamestnancov. Naši špecialisti na poradenstvo k návrhu pracoviska zladia ciele a kultúru vašej spoločnosti s fyzickým priestorom. Výsledkom ich snahy bude vytvorenie zdravej kultúry na pracovisku, ktorá bude komunikovať vaše organizačné hodnoty smerom von.
Zmena lokality a expanzia predstavuje skvelú príležitosť pre modernizáciu vášho kancelárskeho prostredia. Naši odborníci zaručia najlepšie využitie každého štvorcového metra. Náš tím pracuje s poznatkami z najnovších výskumov, ktoré kombinuje so súborom vlastných nástrojov a metód, ktoré sú odskúšané v teréne. Vďaka tomu vytvárajú riešenia pre pracovisko, ktoré zohľadňujú unikátne firemné a kultúrne potreby.
 
Manažovanie výstavby alebo renovácie za súčasného riadenia firmy môže byť pre mnohé spoločnosti príliš zaťažujúcou skúsenosťou. Naši špecialisti na projektový manažment vás prevedú každou fázou stavby, od predbežného plánovania, cez priebežné vyhodnocovanie postupu na stavbe až po dokončenie projektu. Naši odborníci využívajú miestne, národné a medzinárodné kontakty a znalosti trhu na získanie tých najlepších dodávateľov, vybavenia, dizajnu a stavby pre naplnenie unikátnych potrieb vášho projektu. 
„Zmena“ je síce nevyhnutný, ale zložitý proces. Riadenie zmeny na osobnej a organizačnej úrovni často vyžaduje presne definovaný a štruktúrovaný prístup. Aby zmena prispela k úspechu vašej organizácie, uskutočňuje sa rôznymi nástrojmi. Náš tím ponúka komplexné konzultačné služby s fokusom na zostavenie spoločnej vízie spoločnosti a potrieb zamestnancov.

Najčastejšie otázky ohľadom služieb riešenia pracoviska


Pre mnohé spoločnosti je kľúčové prilákať a inšpirovať popredné talenty. Cestou k naplneniu tohto cieľa je dynamické pracovisko, v ktorom je prioritou zdravie a komfort zamestnancov. Komplexná stratégia návrhu pracoviska vám môže pomôcť odkryť príležitosti pre nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť, podporu produktivity, zvýšenie miery zapojenia zamestnancov a skvalitnenie náboru. Náš tím odborníkov premení vaše pracovisko na prívetivé a produktívne prostredie.


Každý klient sa nachádza v jedinečnej východiskovej situácii, preto pracujeme s rôznymi spôsobmi znižovania nákladov a vytvárania hodnoty. Niektoré firmy získajú tým, že zmenšia počet pobočiek, alebo znížia počet štvorcových metrov. Iní získajú pridanú hodnotu prostredníctvom vyjednávacích stratégií, ktoré využijú výhody trhového prostredia, alebo výhodne využijú kúpnu silu vo vynaložených výdavkoch (v nájomnom) a kapitáli (vo vybavení). Iní však môžu znížiť náklady spojením svojho prenajatého priestoru s novými príležitosťami, ktoré ponúkajú maximálnu pružnosť, ako sú coworking a business centrá. V neposlednom rade, niektorým klientom šetríme časť nákladov prostredníctvom výhod outsourcingu. Tu sa klientom ponúkajú rozmanité zdroje namiesto modelu s fixnými nákladmi. Súčasťou našej práce sú aj merania hodnoty, ktorú sme klientovi za daný poplatok priniesli. V mnohých prípadoch ide o značný prínos.

Kontaktujte našich odborníkov ohľadne riešení pre vaše pracovisko

Kontaktujte nás

* Požadované pole