Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Objem investícií do nehnuteľností v strednej a východnej Európe by mal napriek pandémii dosiahnuť úroveň z roku 2020

Bratislava, 23. novembra 2021 – Napriek naďalej pretrvávajúcemu vplyvu pandémie je objem investícií za prvé tri štvrťroky 2021 v celkovej výške 7,3 miliardy eur medziročne nižší len o 10 % a približne o 20 % nižší ako v rovnakom období roku 2019. V správe Investičná scéna CEE Colliers odhaduje, že na konci roka 2021 dosiahnu objemy podobnú úroveň ako v roku 2020, teda 10,0 až 11,0 miliárd eur.

V porovnaní s objemom spred pandémie väčšina jednotlivých krajín zaostáva, avšak Poľsko s 56 % objemu v roku 2021, Maďarsko a Slovensko sú na vyššej úrovni ako v roku 2020. Obvykle silný štvrtý štvrťrok pre transakcie však môže zaostať kvôli nedostatku dostupných produktov na mnohých trhoch a pretrvávajúcim komplikáciám pri cestovaní investorov.

Richard Urvay, riaditeľ Colliers komentuje situáciu na slovenskom trhu: „slovenský investičný trh nedisponuje takou ponukou inštitucionálnych produktov ako iné krajiny regiónu. Investori tak majú u nás menší výber. Napriek tomu v budúcom roku očakávame nárast počtu transakcií, keďže tento rok bol negatívne ovplyvnený pandémiou. Vzhľadom na veľkosť lokálneho trhu ovplyvnila celkový objem investičných transakcií v tomto roku jedna výraznejšia transakcia, a to predaj obchodného domu Aupark.

Najvyššie dosahované výnosy v 3. štvrťroku 2021 a dvanásťmesačná prognóza
Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre prieskum regiónu CEE, vysvetľuje: „Na mnohých trhoch v regióne sme zaznamenali obmedzené pohyby najvyššie dosahovaných výnosov, predovšetkým z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku dôkazov o transakciách, ktoré by potvrdzovali ďalšie posuny. Hlavnou výnimkou sú však prvotriedne logistické výnosy, ktoré od 1. štvrťroka 2020 v celej strednej a východnej Európe porástli v priemere o takmer 100 bázických bodov, pričom v Poľsku dosiahli vyše 180 bázických bodov. Naďalej si myslíme, že hoci sú niektoré ďalšie posuny smerom dovnútra nevyhnutné, základné a dobre fungujúce aktíva by sa mali udržať lepšie, pričom väčší tlak pocítia sekundárne produkty.“

Prílev investícií v CEE podľa sektorov
Kancelárskemu sektoru sa len tesne podarilo udržať si prvé miesto s 36 % podielom na objemoch za 1. až 3. štvrťrok 2021. Logistika a rezidenčný sektor naďalej zaznamenávajú čoraz väčšie objemy, ktoré brzdí len nedostatok dostupných produktov na predaj na trhu. Objemy v maloobchode  naďalej podporujú aktíva nákupných  parkov a supermarketov, zatiaľ čo objemy v oblasti hotelierstva zostávajú celkovo limitované.

Prílev investícií CEE podľa pôvodu
Západoeurópske a severoeurópske fondy zodpovedali za 42 % všetkých investičných objemov v prvých troch štvrťrokoch 2021, pričom najviac kapitálu pochádzalo z Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska. Veľmi aktívny  bol aj kapitál zo strednej a východnej Európy s 30 % podielom na celkových objemoch. Kapitál so sídlom v Českej republike bol celkovo najaktívnejší s 19 % podielom a bol zodpovedný za 53 % českých a dokonca 80 % slovenských objemov, české  akvizície boli zaznamenané aj v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Aktívny zostal aj maďarský kapitál s akvizíciami doma aj v celom regióne vrátane Rumunska a Poľska.

Hospodárske ukazovatele a hnacie sily
V komentári k tomu, čo nás čaká v budúcnosti, Kevin Turpin hodnotí: „Ekonomiky v celom regióne sa držia relatívne dobre. Existuje však niekoľko problémov, vyvolávajúcich veľké obavy a diskusie. Mnohé z nich budú mať vplyv aj na odvetvie nehnuteľností z hľadiska ponuky, dopytu a dostupnosti. Predovšetkým agenda ESG (Environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií) sa stala a naďalej bude kľúčovým faktorom zmeny a úspechu pri investovaní do nehnuteľností. Problémy s dodávateľským reťazcom a pracovnou silou navyše spôsobujú deficit a nárast cien stavebných materiálov, základných komponentov a tovarov v iných odvetviach. Okrem energetickej krízy a ďalších inflačných tlakov prudko rastú ceny bývania, čo vyvoláva obavy o cenovú dostupnosť. V konečnom dôsledku na to doplatí spotrebiteľ, alebo bude prevládať neisté obdobie uťahovania opaskov, kým sa situácia ustáli.“


Related Experts

Katarina Dudakova

Public Relations

Bratislava

Mám mnohoročné skúsenosti v oblasti public relations a strategickej marketingovej komunikácie.

Zobraziť experta