Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

ExCEEding Borders

Centrá podnikových služieb (BSC) naďalej ostávajú jedným z hlavných zdrojov priamych zahraničných investícií a jedným z najväčších sektorov podľa zamestnanosti v regióne strednej a východnej Európy

Bratislava, Slovakia, 21. September 2021 - V prvom polroku 2021 si nájomcovia prenajali viac ako 1,1 milióna m2 moderných kancelárskych priestorov v hlavných mestách 15 krajín SVE. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná vo Varšave (249 300 m2), za ktorou nasledovala Praha a Budapešť. Podľa najnovšej správy spoločnosti Colliers „ExCEEding Borders - Office Markets & Business Services in CEE-15“ (Prekračovanie hraníc - Kancelárske trhy a obchodné služby v CEE-15)[1], sektor obchodných služieb naďalej generuje veľký dopyt a aktivitu nájomcov, a z hľadiska zamestnanosti je jedným z najväčších sektorov v regióne.

Kancelárske budovy v SVE - 1. polrok 2021
Na konci 1. polroka 2021 dosiahla celková rozloha moderného kancelárskeho fondu na 15 trhoch hlavných miest strednej a východnej Európy, zahrnutých v tejto správe, viac ako 29 mil. m2. Počas prvého polroka 2021 predstavovala nová ponuka kancelárskych priestorov na týchto trhoch niečo vyše 640 000 m2, pričom ďalších 2,2 milióna m2 je v súčasnosti v aktívnej výstavbe a má byť odovzdaných v priebehu nasledujúcich 2 až 3 rokov.

Dopyt po moderných kancelárskych priestoroch
Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre prieskum regiónu SVE v spoločnosti Colliers vysvetľuje: „Následkom výpadkov súvisiacich s pandémiou zaznamenali najväčšie kancelárske trhy v strednej a východnej Európe v roku 2020 medziročný pokles hrubého aj čistého dopytu v priemere až do výšky -30 %. Útlm pokračoval aj prvej polovici roka 2021, avšak na niektorých trhoch vrátane Varšavy sa začali objavovať náznaky oživenia. V prvom polroku 2021 si nájomcovia prenajali viac ako 1,1 mil. m2 moderných kancelárskych priestorov v hlavných mestách 15 krajín strednej a východnej Európy. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná vo Varšave (249 300 m2), nasledovala Praha (183 300 m2) a za ňou Budapešť (172 900 m2).

„Treba zdôrazniť, že veľká časť dopytu, resp. aktivity nájomcov na trhoch strednej a východnej Európy pochádza zo sektora moderných podnikových služieb, jednej z najväčších skupín nájomcov kancelárskych priestorov. Na ilustráciu toho, aký dôležitý a veľký je tento sektor, si predstavme, že ak na jedného zamestnanca pripadá v priemere 10 m2, dokopy by mohol celý sektor zaberať viac ako 10 miliónov m2, čo zodpovedá približne 35 % trhového fondu spomínaných 15 hlavných miest strednej a východnej Európy. Tieto centrá však samozrejme siahajú ďaleko za trhy hlavných miest, a to najmä na regionálne trhy v Poľsku, Českej republike či Rumunsku,“ dodáva Kevin.

Ponuka moderných kancelárskych priestorov
Najväčšia ponuka moderných kancelárskych priestorov sa nachádza vo Varšave (cca 6,1 mil. m2), Budapešti (cca 4 mil. m2) a v Prahe (3,7 mil. m2). Najväčší nárast novej ponuky v 1. polroku 2021 bol zaznamenaný taktiež vo Varšave, kde developeri dodali 10 kancelárskych projektov s celkovou rozlohou 226 300 m2. Pri pohľade do budúcnosti bol najväčší objem nových moderných kancelárskych priestorov vo výstavbe na konci 1. polroka 2021 v Budapešti (350 000 m2), Varšave a Sofii.

Miera neobsadenosti
Najširší výber voľných kancelárskych priestorov na konci prvého polroka 2021 ponúkali Sarajevo (30%), Tirana (16,5%) a Sofia (16%) v dôsledku veľkých nových dodávok v pomere k veľkosti týchto trhov. Najnižšia miera neobsadenosti na konci 1. polroka 2021 bola zaznamenaná v Ľubľane (4%), Záhrebe (5%) a Talline (7,3%).

Podnikové služby
Pre mnohé krajiny v regióne sa podnikové služby stali jedným z hlavných zdrojov priamych zahraničných investícií a jedným z najväčších sektorov zamestnanosti, ktorý dnes podľa odhadov zamestnáva viac ako 1 milión ľudí na trhoch, na ktoré sa vzťahuje táto správa.

Elias van Herwaarden, vedúci oddelenia stratégie umiestňovania pre región EMEA v spoločnosti Colliers, hovorí: „Aj keď sa dvojciferný ročný rast zamestnanosti v tomto sektore v mnohých krajinách spomalil na stredné až vysoké jednociferné hodnoty, región SVE stále priťahuje nové investície a zaznamenáva expanziu už existujúcich centier. Za tento úspech, ktorý bude pokračovať ešte mnoho rokov, vďačí región najmä pracovnej sile, ktorú tvoria vzdelaní a vysoko talentovaní ľudia s veľmi širokou škálou jazykových znalostí.

Od kancelárie k spoločenskej kotve
Elias dodáva: „Centrá podnikových služieb si počas pandémie dobre počínali pri preberaní práce od svojich firemných kanálov priameho kontaktu. Mimo záznamu však mnohí ich vedúci pracovníci priznajú, že „všetko fungovalo lepšie a rýchlejšie“ za čias, keď sa mohli ľudia vo firme na pár dní stretnúť tvárou v tvár a brainstormovať. Okrem toho ide aj o otázku riadenie talentov. Úspešnejšie centrá zvyknú vynakladať značné úsilie na budovanie firemnej značky a čoraz veľkorysejšie oddychové priestory a pracoviská, aby vytvorili pocit tímovosti a spolupatričnosti“.

Marius Ivanauskas, vedúci skupinových obchodných služieb v spoločnosti Telia, komentuje: „Odkedy sa práca oddelila od fyzickej polohy, už nikdy nebude rovnaká. Firmy však naďalej potrebujú spoločné menovatele, aby si udržali ľudí vo svojom gravitačnom poli, a jedným z nich budú kancelárie ako akési spoločenské kotvy.“

To potvrdzuje aj Michal Hoško, riaditeľ služieb pre nájomcov administratívnych priestorov medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Colliers: „Vidíme akceleráciu trendov spred pandémie a väčší dôraz na lokalitu a kvalitu projektu.“

1. V tejto správe sa zameriavame na krajiny CEE-15: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.


Related Experts

Katarina Dudakova

Public Relations

Bratislava

Mám mnohoročné skúsenosti v oblasti public relations a strategickej marketingovej komunikácie.

Zobraziť experta