Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Kancelárske priestory v regióne CEE 2020 - 2022

Bratislava, 4. január 2021 – prírastok nových kancelárskych priestorov zostal v celom regióne strednej a východnej Európy zatiaľ relatívne neovplyvnený. Pokles počtu transakcií na väčšine kancelárskych trhov za prvé tri kvartály 2020 sa pohyboval medzi 27 % a 46 %, nakoľko nájomcovia zaujali vyčkávací postoj. V druhom a treťom kvartáli 2020 došlo k nárastu veľkosti priestoru, ktorý nájomcovia ponúkli na účel ďalšieho prenájmu (tzv. sublease). Hoci technicky ide o prenajatý priestor, zvyšuje ponuku kancelárií dostupných na trhu.

 

Možná skladba ponuky kancelárskych priestorov ku koncu roka 2022

Pri tvorbe predpokladanej skladby ponuky kancelárskych priestorov do konca roku 2022 sme vychádzali z nasledujúcich predpokladov:

  • ponuka operátorov ponúkajúcich flexibilné priestory narastie o 1 percentuálny bod
  • konzervatívne zdvojnásobenie objemu priestorov ponúkaného na ďalší prenájom (sublease) v porovnaní s 3. kvartálom 2020
  • 30 %-né zníženie čistej absorpcie – zmena v obsadení priestorov na trhu počas obdobia 4. kvartál 2020 až 2022
  • podiel vráteného priestoru (vypočítaný ako 30 % z posledného hrubého objemu transakcií) z dôvodu možných redukcií priestoru alebo realizovaných podnájmov.
  • Dokončenie projektov, ktoré sú v súčasnosti v aktívnej výstavbe a majú byť dokončené do konca roku 2022 (menej predprenájmov).

Viac informácií nájdete po kliknutí na link nižšie:

SVK CEE Office Scene 2020 to 2022

ENG CEE Office Scene 2020 to 2022


Related Experts

Katarina Dudakova

Public Relations

Bratislava

Mám mnohoročné skúsenosti v oblasti public relations a strategickej marketingovej komunikácie.

Zobraziť experta