Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Colliers predstavuje novú vizuálnu identitu

Bratislava, 4. 2. 2021 – Predstavujeme Vám novú vizuálnu identitu svojej značky ako súčasť svojej globálnej stratégie. Oživenie značky reaguje na súčasnú rozvíjajúcu sa digitálnu éru a je v súlade s prirodzeným vývojom značky Colliers.

„Naša značka symbolizuje našu odbornosť a znalosti o trhu s komerčnými nehnuteľnosťami, o ktoré sa delíme s našimi klientmi. Je súčasne vyjadrením nášho prísľubu zabezpečovať vynikajúce skúsenosti so službami pri každej príležitosti,“ uviedol Richard Urvay, riaditeľ spoločnosti Colliers na Slovensku. „Rebraning potvrdzuje náš záväzok znásobovať úspech našich klientov a posilňuje tak našu vedúcu pozíciu na trhu a aktivitu v tomto odvetví.“

„Značka Colliers zastrešuje viac ako názov našej spoločnosti – je to naša podnikavá kultúra, poslanie a hodnoty. Je to spôsob, ako každý deň komunikujeme s klientmi a ako sa vizuálne prezentujeme. Tento krok je významný míľnik pre naše podnikanie, pretože posilňujeme našu prítomnosť v tomto odvetví a rozširujeme verejné povedomie o našej spoločnosti, “uviedla Becky Finley, Global Chief Brand and People Officer. „Zmeny sú zamerané na modernizáciu našej ikonickej značky a maximalizáciu vlastného kapitálu.“

So zachovaním dlhoročného sloganu „znásobujeme úspech“, ktorý stojí v popredí obchodných rozhodnutí spoločnosti Colliers, vychádza rebranding z kultúry spoločnosti Colliers. Tá je zameraná na agilné konanie, presadzovanie nových spôsobov rýchleho a informovaného rozhodovania, iných spôsobov myslenia a prináša vášeň do práce.

Medzi kľúčové zmeny značky vrámci rebrandingu patria:
Aktualizovaný dizajn loga – najvýznamnejší a najviac rozpoznateľný prvok značky Colliers. Slovo „International“ bolo odstránené, aby sa zvýraznila značka Colliers, čo umožňuje väčšiu čitateľnosť najmä v digitálnych a malých formátoch.
Colliers sa stáva modrejší – Paleta farieb bola aktualizovaná tak, aby bola odvážna a sýta. Obsahuje energické odtiene, ktoré zodpovedajú vášnivej a podnikavej kultúre spoločnosti. Tieto živé farby dobre fungujú aj v digitálnych nastaveniach.
Nová typografia – Nová typografia komunikuje čistú, prístupnú a sebavedomú značku.
Energické a moderné dizajnové prvky – Rebranding prináša niekoľko nových dizajnových prvkov, medzi ktoré patrí výraznejšie použitie sloganu Colliers („znásobujeme úspech“), nové bloky, úpravy dizajnu kľúčovej čiary a aktualizovanú knižnicu fotografií a obrázkov.

Najvyššou prioritou spoločnosti Colliers bude prechod na novú značku v online prostredí, nasledovať budú tlačové materiály a ďalšie nosiče. 

https://lnk.sk/pzc3

 

Related Experts

Richard Urvay

Managing Director | Slovakia

Bratislava

Medzinárodne skúsený Real Estate manager s viac ako 15-ročnou skúsenosťou v sektore komerčných nehnuteľností. Pre uspokojenie predom definovaných cieľov svojich klientov používa širokú škálu manažérskych schopností a dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v lokálnych ako aj nadnárodných spoločnostiach. Neustále zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti prostredníctvom aplikácie správnej investičnej stratégie pre všetky typy komerčných nehnuteľností je krátka charakteristika jeho každodenného myšlienkového pochodu. Na aktuálnej pozícii Managing Directora na plno využíva bohaté vodcovské schopnosti, ktoré Richarda formovali  počas jeho doterajšej profesionálnej kariéry.

Richard sa vrátil do Colliersu v roku 2019 po rokoch strávených v oblasti Centre Managementu a Asset Managementu v spoločnostiach ECE Projektmanagement Bratislava a Eurovea. V oboch prípadoch bol zodpovedný za komerčnú výkonnosť a prevádzkový management medzinárodne ocenených nákupných centier v Bratislave. Pred svojou pôsobnosťou v Centre Managemente pôsobil v Collierse v rokoch 2012 až 2015, kedy sa výrazným spôsobom podieľal na založení divízie Property Managementu na Slovensku. Richard je absolventom Viedenskej Univerzity s ročnou anabázou na University of south Alabama.

Zobraziť experta