Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Zvyšovanie kvality zastavaného územia

Jednou z našich základných hodnôt je riadiť sa pri našej práci kritériami ESG a robiť tak veci správne. ESG je skratka pre environmentálne, spoločenské a riadiace kritéria (Environmental, Social and Governance).


Ako lídri v oblasti profesionálnych poradenských služieb v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu sa zaväzujeme, že kritériá ESG sú stanovené v našej stratégii skvalitnenia zastavaného územia, a preto sú súčasťou nášho podnikania. Spolu s našimi odborníkmi z celého sveta chceme využiť príležitosť a zodpovedne prispievať ku kvalitnej výstavbe pre našu spoločnú budúcnosť.

Náš prístup

 

V spoločnosti Colliers prispievame k zvyšovaniu kvality zastavaného územia pre našich klientov, zamestnancov ako aj komunity týmito spôsobmi: 
 

  • Zlepšovaním životného prostredia: minimalizovaním našej ekologickej stopy pobočiek Colliers a skvalitňovaním našich služieb s cieľom ozdraviť planétu.
  • Podporovaním inklúzie: v Colliers podporujeme rozmanitosť, rovnosť a inklúziu. Postupy obstarávania spoločnosti sa realizujú s ohľadom na cieľ, ktorým je podpora inklúzie a angažovaného prostredia.
  • Zlepšovaním zdravia a pohody: zdravie a pohodu podporujeme nielen v pobočkách spoločnosti Colliers, ale aj prostredníctvom klientskych služieb, ktoré pomáhajú zlepšiť životy iných.

Táto rámcová dohoda vznikla na základe komplexnej iniciatívy, do ktorej sa zapojili zainteresované strany a zhodnotenia s cieľom porozumieť problémom, ktoré považujeme za najdôležitejšie pre naše podnikanie.

Náš prehľad za rok 2021 zobrazíte kliknutím nižšie.

Naša spoločnosť je charakterizovaná podnikavou kultúrou a schopnosťou stanoviť si ambiciózne ciele.

V Colliers si stanovujeme taktické plány a ciele pre každú základnú oblasť života a zahrnieme ich do našej ďalšej správy o globálnom vplyve.

Pozrite si náš prehľad ESG

Záväzok v rámci uhlíkovej neutrality

 


V rámci kritérií zlepšovania životného prostredia sa spoločnosť Colliers zaväzuje znižovať emisie prostredníctvom programu Business Ambition iniciatívy Science Based Targets (SBTi) pre program 1,5°C, ako aj dosiahnuť uhlíkovú neutralitu pre vlastné prevádzky do roku 2030. Vytvoríme program uhlíkovej neutrality, ktorý pomôže majiteľom budov, investorom a užívateľom znížiť alebo odstrániť ich emisie súvisiace s budovami.

alt=""

Správa o globálnom dopade 2020

Pozrite sa, ako ESG integrujeme do našej organizácie.
Prečítajte si správu

Naša práca v akcii

alt=""

Prípadová štúdia

Podpora zdravia a pohody zamestnancov v Indii.
Viac informácií
alt=""
Prípadová štúdia
Budova BudaPart GATE získala certifikáciu LEED Gold.
Viac informácií
ESG Case Study Singapore WWS Triad
Prípadová štúdia
Komunitný dar: Singapurčania vyrážajú von pomáhať!
Viac informácií

Ako vám môžeme pomôcť?

* Požadované pole
Contact Us