Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na pätu

Dopad na našu budúcnosť

alt=""

Zameranie sa na dopad

V spoločnosti Colliers robíme to, čo je správne, a fungujeme spôsobom, ktorý je prospešný pre podnikanie, našich ľudí, našich klientov, naše komunity a životné prostredie. Sme hrdí na to, že môžeme zverejniť našu prvú Správu o dopade, ktorá je v súlade s Environmentálnymi a Sociálnymi princípmi ako aj so Správou vecí verejných – alebo ESS – s globálnym záväzkom urobiť viac. V roku 2021 vytvoríme stratégiu silného vplyvu, ktorá bude obsahovať osvedčené postupy ESS v celej našej organizácii.
alt=""

Správa o globálnom dopade 2020

Prečítajte si správu

Environmentálny prehľad

alt=""

Pomáhame našim klientom dosiahnuť ich ciele

Poskytovaním komplexných stratégií udržateľnosti našim klientom pomáhame zlepšovať výkonnosť ich majetku a dosahovať lepšie environmentálne, sociálne a ekonomické výsledky.

 

Zlepšovanie našej stopy

Našou snahou je vytáranie zdravých pracovísk pre našich ľudí a znižovanie nášho vlastného vplyvu na životné prostredie prostredníctvom udržateľného dizajnu a získavania zdrojov, hospodárenia s energiou a znižovania množstva odpadu a jeho recyklácia.

Sociálny prehľad

alt=""

Posilnenie postavenia našich ľudí

Naši ľudia sú naším najväčším bohatstvom a ich kariérny rast a rozvoj zručností posilňujeme pomocou silného riadenia výkonnosti a školení. Podporujeme ich zdravie a pohodu, aby sme im pomohli uspieť.
alt=""
Podpora inkluzívnej a rozmanitej kultúry
Oslava toho, čo nás robí jedinečnými, a podpora dôvery vo vedení zložitých rozhovorov nám umožňuje mať výkonnejšie tímy a pracovať kvalitnejšie. Prečítajte si naše Vyhlásenie o globálnej rozmanitosti a inklúzii.
alt=""

Podpora našich komunít

Podporujeme rôzne charitatívne iniciatívy a aktivity, ktoré majú miestny dopad.
alt=""
Prinášame inovácie pre našich ľudí a klientov
Urýchľujeme osvojenie si technológií, aby sme umožnili získavanie inteligentnejších štatistík, lepšie poskytovanie služieb a kvalitnejšiu spoluprácu.

Prehľad riadenia

alt=""

Konáme čestne a bezúhonne

Spoločnosť Colliers prijala a dodržiava zásady riadenia, ktoré spĺňajú alebo prekračujú štandardy odvetvia, aby sa zabezpečila transparentnosť, súlad a etické vedenie.

Naša práca v akcii

alt=""

Prípadová štúdia

Podpora zdravia a pohody zamestnancov v Indii.
Viac informácií
alt=""
Prípadová štúdia
Budova BudaPart GATE získala certifikáciu LEED Gold.
Viac informácií
ESG Case Study Singapore WWS Triad
Prípadová štúdia
Komunitný dar: Singapurčania vyrážajú von pomáhať!
Viac informácií

Ako vám môžeme pomôcť?

* Požadované pole
Contact Us