Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Atrium | Case study


Atrium Case Study | Zrównoważony rozwój i doradztwo ESG | Colliers

Grupa Atrium to właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych działający w Europie Środkowo-Wschodniej. Zespół Colliers otrzymał wyzwanie dostosowania i przeprowadzenia przez proces zielonej certyfikacji części obiektów w portfolio grupy.

 

Certyfikacja BREEAM In-Use obiektów Atrium rozpoczęła się w 2020 roku. W skład galerii poddawanych procesowi wchodziło 9 centrów handlowych: Atrium Biała w Białymstoku, Atrium Copernicus w Toruniu, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, oraz, Atrium King Cross, Atrium Reduta, Atrium Promenada, Atrium Targówek, Focus i Wars Sawa Junior położone w Warszawie. Proces certyfikacji miał miejsce jednocześnie we wszystkich wymienionych galeriach. Wszystkie wymienione obiekty uzyskały poziom Very Good.

 

Zadaniem ekspertów Colliers w procesie certyfikacji było wykonanie dla każdego budynku analizy ich wstępnego potencjału, koordynacja całego procesu, wsparcie finalnego audytu, prace dokumentacyjne i merytoryczne oraz doradztwo.

 

Wyzwanie:

  • Identyfikacja systemów budynkowych i sprawdzenie ich zgodności z systemem BREEAM
  • Koordynacja działań we wszystkich certyfikowanych galeriach w jednym czasie

Rezultaty:

  • Uzyskanie poziomu Very Good dla wszystkich certyfikowanych budynków
  • Zaangażowanie w projekt ekologa, który ocenił wpływ budynków na środowisko oraz potencjał ekologiczny
  • Analiza efektywności energetycznej budynków oraz sposobu ich zarządzania