Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Twój wpływ ma wpływ

Raport Colliers | Twój wpływ ma wpływ

Raport edukacyjny o stanie wdrożenia inicjatyw ESG w firmach działających w Polsce.

Ponad połowa ankietowanych organizacji nie ma jeszcze opracowanej strategii ESG, a w większości występuje niska świadomość regulacji prawnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport „Twój wpływ ma wpływ” nakreśla stan realizacji inicjatyw ESG w firmach działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku nieruchomości komercyjnych. To pierwsze takie edukacyjno-badawcze opracowanie z zakresu ESG w historii polskiego Colliers!

Jakie są kluczowe wnioski z raportu?

  • Firmy poszukują wiedzy i praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju na zewnątrz.
  • Organizacja działań związanych z ESG jest rozproszona lub niezaadresowana do konkretnych zespołów.
  • Świadomość potrzeb raportowania wynikających z zielonych regulacji i dyrektywy CSRD jest niska, szczególnie w średnich i małych organizacjach.
  • Działania i idące za nimi wskaźniki, które tyczą się zasobów nieruchomościowych i środowiska pracy, są najbardziej popularne i zaawansowane w obszarze Environmental.

Pobierz raport

ESG w praktyce

Ceny energii, pandemia COVID-19 oraz zmiany klimatyczne i społeczne uświadamiają inwestorom i zarządom, że kwestie ESG (Environment, Social oraz Governance) – czyli w praktyce strategie związane z działalnością, pozyskiwaniem surowców, korzystaniem z zasobów naturalnych oraz dbałością o zdrowe i komfortowe warunki pracy – mogą definiować sukces finansowy firm, a w perspektywie średnio i długookresowej przyczynią się do zmiany charakteru usług i produktów oraz sposobów działalności.

Połowa organizacji, które wzięły udział w ankiecie Colliers, zadeklarowała, że posiada opracowaną strategię ESG, natomiast 25% wskazuje, że planuje przygotować jej projekt w pespektywie najbliższych 12 miesięcy. Podczas tworzenia tego dokumentu 57% przedsiębiorstw kieruje się Celami Zrównoważonego Rozwoju sformułowanymi przez ONZ, a 40% opiera się na wewnętrznych analizach.

Poza analizami dotyczącymi ogólnego poziomu zrozumienia aspektów ESG przez organizacje, kluczowe było dla nas pokazanie statusu wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z wyszczególnieniem tych dotyczących obszaru nieruchomości komercyjnych.

Czego dowiesz się z raportu?

  • W jakim stopniu polskie firmy wdrażają działania dotyczące ESG
  • Jak organizacje przygotowują się do wymogów zielonego raportowania
  • Jakie zespoły są zaangażowane w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Jaka jest świadomość zmian w prawie na rzecz raportowania ESG 
  • Z jakich wskaźników w obszarach E, S i G korzystają organizacje, ze szczególnych uwzględnieniem tych dotyczących nieruchomości

W raporcie znajdują się definicje, wyniki i omówienie ankiety Colliers oraz wypowiedzi ekspertów polskich i zagranicznych, które przekazują praktyczną perspektywę działań w ramach zrównoważonej zmiany.

Raport powstał we współpracy z firmą Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytutem Compliance, kancelarią Impactiv.Law, firmą Invesco oraz International WELL Building Institute. 

Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport i otrzymuj najnowsze informacje z rynku nieruchomości komercyjnych

Jeśli na stronie nie wyświetla się przycisk "Pobierz raport", wyczyść ciasteczka w przeglądarce lub pobierz raport z tej strony »


Related Experts

Andrzej Gutowski

Director | Leader ESG

Warszawa

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

Zobacz moje wpisy na blogu Human Centred: https://humancentred.pl/?s=gutowski

 

 

Pokaż eksperta

Mateusz Sikora

Content & Strategy Manager

Warszawa

Konsultant kreatywny zawodowo związany z branżą nieruchomości, architektury i designu. Odpowiedzialny za budowanie strategii komunikacji i zarządzanie kontentem w Colliers. Przez ponad trzy lata budował ekspercki wizerunek studia projektowo-badawczego Workplace, sterując działaniami marketingowymi i public relations. 

Autor publikacji w mediach branżowych m.in. Harvard Business Review Polska, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Nowa Warszawa, Property Design, MAGAZIF etc. Odpowiedzialny za kampanie medialne projektów architektonicznych, wnętrzarskich i biznesowych. 

Zaangażowany w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu. Entuzjasta kultury wizualnej, mody, designu, nowych technologii i innowacji. Uzależniony od estetyki i poznawania świata, w którym wszystko jest zaprojektowane (niekoniecznie dobrze).

Pokaż eksperta