Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Raport kwartalny | Rynek handlowy | 1 kw. 2022

Colliers Report Retail Market Q1 2022

W dniu 24 lutego br. Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, co utrudniło lub uniemożliwiło działalność większości międzynarodowych firm handlowych, które zmuszone były zamknąć bądź zawiesić swoje operacje na terenie tego kraju. Jednocześnie na znak protestu przeciwko trwającej rosyjskiej agresji znaczna część firm podjęła decyzję o wycofaniu się lub zawieszeniu działalności na terenie Rosji i Białorusi oraz wycofaniu produktów pochodzących z tych krajów. Sektor handlowy włączył się aktywnie w pomoc uchodźcom przybywającym do Polski.

Ważny czynnikiem dostrzegalnym w polskim sektorze handlowym jest też dwucyfrowa inflacja i prognozy jej dalszego wzrostu oraz idący za tym wzrost kosztów działalności i spadek nastrojów konsumenckich negatywnie oddziałują na rynek handlowy. Według danych PRCH wskaźnik odwiedzalności w centrach handlowych, w styczniu br. wyniósł 87,6% w porównaniu do stycznia 2019 r. zaś w lutym br. w porównaniu do analogicznego okresu wyniósł 89%.

Zapraszamy do przeczytania, krótkiego raportu, w którym znajdą Państwo informacje nt.
:

  • Nowych powierzchni handlowych głównie w małych parkach handlowych o profilu zakupów codziennych;
  • Wzrostu kosztów działalności i spadku nastrojów konsumenckich;
  • Wzrostu aktywności w zakresie najmu ze strony podmiotów wielko i średnio powierzchniowych.

 

Pobierz raport i otrzymuj najnowsze informacje z rynku nieruchomości komercyjnych

  

Related Experts

Dominika Jedrak

Director

Warszawa

Dominika joined Colliers International in 2011 at the position of Head of Research and Consultancy Services, where she is responsible for managing and coordinating the work of the department, carrying out of the projects for external clients, preparing reports, etc. Dominika is related to the real estate industry since the beginning of her career. 

Pokaż eksperta

Marta Machus-Burek

Senior Partner I Director | Retail Advisory Services

Warszawa

PL:

Marta związana jest z rynkiem nieruchomości handlowych od połowy lat 90tych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach takich jak Atomic Entertianment, Ahold Polska, Donaldsons, DTZ a od 2012 w ramach Colliers International. 

Od 2012 roku Marta kieruje sektorem usług doradczych w zakresie nieruchomości handlowych w Dziale Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, jako Dyrektor Strategii Powierzchni Handlowych. Marta wraz z zespołem pomaga klientom przekształcić potencjał rynkowy na finansowo wykonalne programy inwestycyjne obejmujące strategie zagospodarowania nieruchomości od typowo handlowych, poprzez te o przeznaczeniu typu „mix used”.

Od 2013 roku Marta kieruje działem Powierzchni Handlowych Colliers.  Zespół ekspertów Colliers pod kierownictwem Marty rozwija doradztwo strategiczne oraz usługi transakcyjne skierowane dla właścicieli nieruchomości handlowych oraz najemców rozwijających sieci handlowe.  

Doświadczenie Marty obejmuje zarządzanie wartością centrów handlowych, marketing centrów handlowych, wynajem powierzchni handlowych, doradztwo inwestycyjne przy sprzedaży/ nabyciu obiektów handlowych oraz doradztwo strategiczne dla właścicieli sieci handlowych.

Pracując zarówno dla właścicieli oraz deweloperów centrów handlowych Marta doradzała przy:
• projektach zagospodarowania terenów inwestycyjnych, 
• ocenie  i tworzeniu projektów handlowych na etapie deweloperskim,
• rozbudowach i repozycjonowaniu istniejących obiektów handlowych,
• opracowaniu i realizacji strategii marketingowych i strategiach wynajmu.  

EN:

Marta has been active on the Polish retail real estate market since the mid 90’s, gaining her professional experience in such companies as: Atomic Entertainment, Ahold Poland, Donaldsons, DTZ and from 2012 with Colliers International.

At Colliers Marta is the Director of Retail Strategies within the Development Advisory Services  department. With the development team Marta supports Clients in transforming market potential into financially feasible investment programs, including typical shopping centers  as well as “mix used” type projects.

Since 2013 Marta also leads Colliers’ Retail Agency. The team of experts under Marta’s leadership develops strategic advisory and transaction services dedicated to both landlords and tenants. 

Marta’s experience includes asset management, center marketing, leasing of retail space, investment advisory and strategic advisory for owners of shopping centres.

Working both for owners and developers of shopping centres Marta advised on:
• evaluating and preparing development plans for developers,
• re-commercialization and repositioning of existing shopping centres,
• creating and implementing marketing of leasing strategies.

Pokaż eksperta