Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Gastronomia w czasach "Home Office"

Gastronomia w czasach "Home Office"

Warszawski rynek biurowy.

W nowej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, zmienia się także gastronomia stworzona na użytek pracowników biur. Wydaje się, że „home office” i inne hybrydowe systemy zatrudnienia, wymuszone przez pandemię Covid-19, na stałe zagościły na polskim rynku pracy. Co dzieje się zatem z gastronomią funkcjonującą w warszawskich biurowcach? Jak przetrwała okres ostatnich 3 lat? Czy nadal się rozwija i w jakiej formule? Co przyniosły w tym zakresie inwestycje typu „mixed use””? Co dziać się będzie z gastronomią w najbliższych latach?

Postanowiliśmy przyjrzeć się trzem warszawskim strefom biurowym: Centrum, Mokotów i Jerozolimskie i odwiedzić te same biurowce, które uwzględniliśmy w naszym raporcie z 2019 roku pt. Biurowce od kuchni, a także te nowe, oddane do użytku w okresie pandemii. Analiza porównawcza danych potwierdziła tezę o zachodzących zmianach.

Raport zawiera również wycinek z badań, prowadzonych przez Colliers, dotyczących modeli pracy hybrydowej, liczby pracowników w pracy stacjonarnej, ich oczekiwań względem biurowców, w tym znajdującej się tam gastronomii.

Pandemia Covid-19 zrewolucjonizowała dotychczasowy styl pracy i przyniosła ze sobą zmianę funkcjonowania biur – pracownicy praktycznie z dnia na dzień zmuszeni byli porzucić swoje dotychczasowe miejsca pracy i nauczyć się pracować z domu.

Ze względu na pandemiczne restrykcje, „home office” przez długi czas był jedyną dostępną formą pracy, co spowodowało, że bardzo silne skorelowanie pracy z biurem zaczęło się stopniowo rozluźniać.

Warto zauważyć, że praca zdalna przed pandemią, postrzegana jako benefit, dzisiaj jest już standardem, z którego pracownicy nie chcą rezygnować. Z badań przeprowadzonych przez Colliers wynika, że preferowany zakres pracy zdalnej za sprawą pandemii się podwoił - przed pandemią wynosił 1,4 dnia, a obecnie to już 2,9 dnia. Co więcej, 43% badanych preferuje pracę hybrydową, a ponad 40% pracę głównie zdalną lub tylko zdalną. O najczęściej spotykanych hybrydowych stylach pracy i jak zmieniają one środowisko pracy przeczytasz w przewodniku Persony pracy hybrydowej.

Pytaniem nie jest więc już to czy firma oferuje pracownikom możliwość „home office”, a w jakim zakresie to robi. Atrakcyjność firm, które nie umożliwiają swoim pracownikom pracy zdalnej, nawet w minimalnym zakresie, drastycznie zmalała, dlatego wiele organizacji decyduje się na pozostanie przy wypracowanym już podczas wychodzenia z pandemii modelu hybrydowym, łącząc pracę zdalną oraz pracę z biura.

Jedynie niewielka część pracowników po pandemii wróciła na stałe do pracy w trybie stacjonarnym, większość z nich w biurach raczej bywa, co przekłada się na znacząco niższą niż przed pandemią frekwencję w samych biurowcach. Z raportu Global Workplace Occupancy, wydanego przez Colliers i Basking, wynika, że w I kw. 2022 r. uśrednione wartości szczytowe dla frekwencji w biurach na całym świecie nie przekraczały 40%. Raport wskazuje również wyraźne zmiany nie tylko na poziomie ogólnej frekwencji ale również w częstotliwości i sposobie korzystania z przestrzeni biurowej. W regionie EMEA blisko 44% wizyt w biurze to przyjazdy raz w tygodniu.

Bardzo wyraźny jest również trend odchodzenia od regularnego 8-godzinnego dnia pracy. Wśród korzystających z biura pracowników wyróżnić można dwie główne grupy: część użytkowników, zwłaszcza tych, które biura odwiedzają rzadziej, ma tendencję do spędzania w biurze wydłużonych godzin – 10 lub więcej. Przyjeżdżają przed porannymi korkami i zostają dłużej aby maksymalnie wykorzystać czas wizyty i wrócić do domu już po popołudniowym szczycie.

 

Pobierz raport i otrzymuj najnowsze informacje z rynku nieruchomości komercyjnych

Jeśli na stronie nie wyświetla się przycisk "Pobierz raport", wyczyść ciasteczka w przeglądarce lub pobierz raport z tej strony »


Related Experts

Katarzyna Michnikowska

Associate Director

Warszawa

EN:
Katarzyna Michnikowska joined Colliers International. She took the position of Associate Directort in Research and Consultancy Services. Katarzyna specializes in the research and analysis of retail market. She has twenty years of experience in the commercial real estate market in Poland. Katarzyna started career in the Polish Federation of Valuers where she had the opportunity to participate in the regulatory environment and educational activities related to the creation of professions like property valuator, real estate agent and property manager. After 15 years in international real estate companies, she has strong professional experience. She advised, among others, on projects such as Stary Browar in Poznan and Galeria Katowicka in Katowice.​

PL:
Katarzyna Michnikowska pracuje jako Associate Director w firmie Colliers International Polska Sp. z o.o w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych i specjalizuje się w badaniach i analizach rynku handlowego. Katarzyna posiada dwudziestoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych gdzie miała okazję uczestniczyć w regulacjach prawnych i działaniach edukacyjnych związanych z tworzeniem zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Doświadczenie analityczne zdobyła pracując przez 15 lat w międzynarodowej firmie doradczej specjalizującej się w rynku nieruchomości handlowych. Projekty doradcze w jakich uczestniczyła to między innymi Stary Browar w Poznaniu i Galeria Katowicka.​

Zobacz moje wpisy na blogu www.najem.ca | Read my posts on the www.najem.ca blog: http://najem.ca/autor/katarzyna-michnikowska

Pokaż eksperta

Marta Cegielnik-Michalska

Associate Director

Warszawa

At Colliers Marta is responsible for all leasing activities regarding following retail parks and shopping galleries. Below list of present and past projects and Clients:

1) Zielony Park Handlowy in Warsaw (25 000 GLA) owned by Credit Suisse AM

2) Adgar Fit (7000 GLA) owned by Adgar Group - the first innovative sports center in Warsaw which will provide wide range of training choice and leading edge technology for both beginners and professional athletes

3) Galeria Tarnovia in Tarnów (16 550 GLA) owned by Heitman, TK Development

4) Galernia Nowy Rynek in Jelenia Góra owned by Heitman, TK Development

5) Kwadrat Shopping Center & Retail Park in Białystok (51 000 GLA) owned by Biazet S.A.
6) Forum Gliwice Shopping Centre in Gliwice (43 000 GLA) owned by DEKA Immobilien GmbH
7) Galeria Olimp in Lublin (55 000 GLA) owned by TRANSHURT Sp. z o. o.
8) Złota 44 (1000 GLA) - which is the luxury highrise residential and Building with high class retail space on the ground floor in Warsaw
9) Europa Centralna Regional Shopping Centre & Retail Park (67 000 GLA) in Gliwice
10) Other projects: Park Janki in Warsaw, IKEA Wrocław Bielany, Turawa Park in Opole

Pokaż eksperta