Wyjatkowe Relacje

Oferty pracy w Colliers

 • Młodszy Zarządca Nieruchomości

  Wyzwania dla Ciebie: wsparcie Zarządcy Nieruchomości we wszystkich zadaniach lub zarządzanie nieruchomością, kontaktowanie się z najemcami i reagowanie na ich potrzeby, przygotowywanie miesięcznych raportów dla właściciela (pod nadzorem Zarządcy Nieruchomości), monitorowanie i kontrolowanie umów z dostawcami oraz sprawdzanie spójności z postanowieniami umów, pośredniczenie...

 • Specjalista ds. Finansów

  Za co będziesz odpowiedzialny: wystawianie faktur, sporządzanie zestawień i rozliczeń, analizę realizacji budżetów operacyjnych i marketingowych, przygotowywanie kalkulacji zabezpieczeń umów najmu, kalkulację waloryzacji stawek czynszu, ścisłą współpracę z działami księgowości klientów, przygotowywanie raportów finansowych dla klientów oraz na potrzeby działu...

 • Koordynator działu Corporate Finance

  Wyzwania dla Ciebie: wsparcie pracy działu we wszystkich kwestiach administracyjnych (bindowanie, kopiowanie i drukowanie dokumentów, wystawianie faktur itp.), organizowanie spotkań (przygotowywanie dokumentów, rezerwacja sal konferencyjnych/cateringu, sporządzanie notatek itp.), przygotowywanie prezentacji w programie PowerPoint oraz tłumaczeń (PL-EN, EN-PL)...

 • Asystent/ka Personalny/a Partnera Zarządzającego

  Wyzwania dla Ciebie: zarządzanie kalendarzem Partnera oraz skrzynką e-mail, organizowanie podróży służbowych (rezerwacja biletów, hoteli itp.), organizowanie spotkań i wydarzeń z klientami, przygotowywanie profesjonalnych prezentacji w programie PowerPoint, współpraca z szefami działów Colliers International, tłumaczenia (pl - eng; eng - pl), kontaktowanie się z zarządem i klientami...

 • Starszy Analityk Inwestycyjny

  Wyzwania dla Ciebie: tworzenie modeli oraz analiz finansowych, inwestycyjnych, kalkulacji przepływów pieniężnych, opinii o wartości w formacie Excel, tworzenie analiz rynku nieruchomości komercyjnych, w tym raportów rynkowych oraz prezentacji, koordynacja procesu due diligence nabycia i sprzedaży lub jego części, badania commercial due diilgence nieruchomości oraz tworzenie szczegółowych raportów...

 • Analityk Finansowy

  Wyzwania dla Ciebie: wsparcie przy przygotowywaniu miesięcznych raportów finansowych, uzgadnianie danych między raportami i systemami, przygotowywanie plików i modeli do prognoz i budżetów, automatyzacja i optymalizacja procesów raportowych, przygotowywanie okresowych oraz ad hoc analiz finansowych, pomoc przy przygotowaniu dokumentacji na potrzeby...

 • Praktyki studenckie Biura Regionalne w Łodzi

  Jeśli chcesz: asystować pracownikom biura w przygotowywaniu dokumentów i prezentacji, kontaktować się z deweloperami i klientami w celu pozyskiwania potrzebnych informacji na temat rynku oraz nieruchomości, zarządzać bazą danych i ją aktualizować, wspierać pracę administracyjną biura, przygotowywać tłumaczenia...

 • Director | Construction

  Wyzwania dla Ciebie: tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju działu, nadzór nad realizacją wszystkich prac konstrukcyjnych / budowlanych na prowadzonych projektach, nadzór nad procesami: negocjacji i wyboru podwykonawców i dostawców materiałów, zarządzania kosztami, przygotowywania przetargów, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz finansowym działu...

 • Zarządca Nieruchomości - Poznań

  Wyzwania dla Ciebie: zarządzać biurową nieruchomością komercyjną, kontaktować się na bieżąco z najemcami, kontrolować stan nieruchomości i zarządzać pracami podwykonawców, organizować przetargi na usługi i serwisy, przygotowywać budżety OPEX oraz CAPEX, analizować koszty, nadzorować codzienne funkcjonowanie nieruchomości...

 • Zarządca Nieruchomości - Szczecin

  Wyzwania dla Ciebie: zarządzanie prestiżową biurową nieruchomością komercyjną, bieżący kontakt z najemcami, kontrola stanu nieruchomości i zarządzanie pracami podwykonawców, organizowanie przetargów na usługi i serwisy, przygotowywanie budżetów OPEX oraz CAPEX, analiza kosztów, nadzór nad codziennym funkcjonowaniem nieruchomości...

 • Zarządca Nieruchomości – Warszawa

  Za co będziesz odpowiedzialny: zarządzanie nieruchomością komercyjną; bieżący kontakt z najemcami; kontrola stanu nieruchomości i zarządzanie pracami podwykonawców; organizacja przetargów na usługi i serwisy; przygotowanie budżetów OPEX oraz CAPEX, analiza kosztów; nadzór nad codziennym funkcjonowaniem nieruchomości; raportowanie w języku polskim i angielskim

 • Praktyki studenckie - Biuro Regionalne w Gdańsku

  Wyzwania dla Ciebie: asystowanie pracownikom biura w przygotowywaniu dokumentów i prezentacji, kontakt z deweloperami i klientami w celu pozyskiwania potrzebnych informacji na temat rynku oraz nieruchomości, zarządzanie bazą danych i aktualizowanie jej, wspieranie pracy administracyjnej biura, przygotowywanie tłumaczeń, wspieranie procesu tworzenia raportów...

Skontaktuj się z nami


Polska
The Metropolitan Colliers International pl. Pilsudskiego 3 00-078 Warsaw | Tel.: +48 22 331 78 00