Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Zhybrydyzowane style pracy i phygital workplace

Zespół nowej platformy Colliers Define przedstawia transformacje zachodzące w środowisku pracy.

Dorota Osiecka, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define

Skutkiem długotrwałych zmagań z wyzwaniami, z którymi organizacje, zarządy i menedżerowie mierzą się od wybuchu pandemii COVID-19, jest m.in. stale zmieniający się krajobraz stylów pracy i potrzeb pracowników. Z najnowszego badania, przeprowadzonego przez doradców platformy Colliers Define, którego wyniki zostały przedstawione w przewodniku „Persony i modele pracy hybrydowej”, wynika, że mamy do czynienia nie tyle z pojawieniem się nowych stylów pracy – unikalnych dla każdej organizacji. Doświadczamy ich hybrydyzacji i pogłębienia tzw. phygital workplace, czyli rozszerzonego środowiska pracy – fizycznego i cyfrowego.

Pobierz raport

Podstawę analizy stanowiły wyniki badań prowadzonych podczas pierwszych 18 miesięcy pandemii w latach 2020­–2022 na próbie 3123 respondentów reprezentujących organizacje zatrudniające głównie pracowników wiedzy. Następnie, po zrealizowaniu pogłębionych badań ilościowych i jakościowych na przełomie 2021 i 2022 roku w anonimowej organizacji (nazwanej na potrzeby raportu „Hybrid Land”) zauważono mocniejszy zarys sygnałów zmian, które szerzej opisane są w przewodniku.

– Procesy związane z wprowadzaniem bardziej mobilnych stylów pracy mieliśmy okazję obserwować jeszcze przed pandemią, ponieważ Colliers od lat prowadzi badania środowiska pracy, których wyniki wykorzystywane są we wdrażaniu modelu elastycznego i projektowaniu dostosowanych do niego przestrzeni biurowych. Dzięki zgromadzonym danym możemy obserwować trendy i analizować zmiany w różnych branżach. Dobra znajomość ogólnych tendencji i regularne prowadzenie badań pomagają nam również wyłapać pierwsze sygnały nadchodzących zmian i trendów, takich jak np. hybrydyzacja stylów pracy – mówi Dorota Osiecka, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.

Po gwałtownej popularyzacji pracy zdalnej i rozwoju narzędzi cyfrowych wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie hybrydowego modelu pracy lub wciąż rozważa tę opcję. Konsekwencją tej decyzji jest m.in. konieczność modyfikacji przestrzeni, w której pracujemy.

– Biura powinny przejść dziś etap zmian aranżacyjnych tak, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby pracowników, np. zapewnić odpowiednie przestrzenie do indywidualnych spotkań online. Istotne jest również wdrożenie infrastruktury technologicznej, aplikacji i programów, dzięki którym możemy wykonywać swoje obowiązki, a także przeszkolenie ludzi, jak z tych rozwiązań korzystać, i ustalenie jasnych reguł współpracy. To kluczowe elementy budowania phygital workplace, umożliwiającego całe spektrum działań, dających szansę na integrację zespołową nie tylko w biurze.– tłumaczy Mikołaj Tarnawa, Konsultant w zespole People & Places Advisory platformy Colliers Define.

Styl pracy, czyli właściwie co?

Styl pracy możemy rozumieć jako zestaw czynności, w jakie angażują się poszczególne osoby oraz czas, jaki na te czynności przeznaczają.

Badania Colliers pokazały, że możliwe jest wyodrębnienie trzech głównych stylów pracy: zróżnicowanego, indywidualnego (wymagającego koncentracji) i nastawionego na komunikację telefoniczną. Style te jednak mogą się różnić w zależności od organizacji, czego przykładem są wyniki badania przeprowadzonego w firmie, którą na potrzeby raportu nazywano Hybrid Land.

Analityczny Albert, współpracująca Claire czy zróżnicowany Victor?

W celu lepszego zrozumienia nowych potrzeb mobilnych pracowników i sposobów wykorzystywania przez nich ekosystemu środowiska pracy eksperci Colliers opracowali tzw. persony, czyli profile osób pracujących w określony sposób i nadali im nazwy, które oddają ich charakter – Analytical Albert, Collaborative Claire i Varied Victor.

– Opracowane persony pomogły nam zrozumieć, co pracownicy robią w biurze między 9 a 17, a także poza tymi godzinami, i gdzie konkretnie wykonują poszczególne zadania. Dowiedzieliśmy się np., że persony osób, których styl pracy odpowiada opisowi Analytical Alberta, często wychodzą z biura między 13 a 15 po odbyciu spotkań i jadą do domu, żeby nie stać w korkach w godzinach szczytu, a resztę zadań wykonują w domu. Tego typu spostrzeżenia pomagające zrozumieć zachowania użytkowników są podstawą projektowania skoncentrowanego na człowieku i konstruowania dopasowanych rozwiązań, które jest nam bardzo bliskie – mówi Karolina Dudek, Associate Director w People & Places Advisory, części platformy Colliers Define.

Analytical Albert, który ok. 50% czasu spędza na wykonywaniu zadań indywidualnych, w domu pracuje w skupieniu, ale po przyjściu do biura staje się duszą towarzystwa i przede wszystkim spotyka się z ludźmi, poświęcając na to ok. 36% czasu. U Collaborative Claire te proporcje są odwrócone – na pierwszym miejscu w hierarchii znajdują się spotkania (w biurze nawet 67% czasu), natomiast na pracę indywidualną Claire przeznacza średnio ok. 36% swojego dnia pracy. W przypadku Varied Victora żadna z jego codziennych czynności nie przeważa w znacznym stopniu. Jego dzień pracy wypełniony jest różnorodnymi czynnościami: poza wspomnianymi spotkaniami i pracą indywidualną pojawiają się również rozmowy telefoniczne czy praca z dokumentami papierowymi.

– To opis sytuacji zastanej, scharakteryzowanie sposobu pracy w określonym środowisku. W niektórych firmach będzie można wyróżnić tylko dwie persony, a w innych nawet pięć. Wszystko zależy od stopnia zróżnicowania działań poszczególnych osób i zespołów, przyjętego modelu pracy hybrydowej, specyfiki branży i wielu innych czynników – dodaje Grzegorz Rajca, Senior Associate w People & Places Advisory, Colliers Define.

Style pracy a phygital workplace

Jak wynika z analizy stylu pracy w firmie HybridLand, w pracy hybrydowej wykonywanej częściowo w domu, a częściowo w biurze style pracy większości pracowników też stają się hybrydowe: inne zadania wykonywane są zdalnie, a inne – w przestrzeni biurowej. Za tym idą różne potrzeby dotyczące phygital workplace. Dla osób, których styl pracy odpowiada profilowi Analytical Alberta, istotna będzie możliwość zdalnego rezerwowania biurek i sal konferencyjnych. Idealne biuro dla Claire musi natomiast zapewniać szeroki wachlarz przestrzeni do spotkań – zarówno formalnych, jak i nieformalnych, małych oraz dużych, odbywanych twarzą w twarz, a także hybrydowych. Varied Victor potrzebuje natomiast, by przestrzeń odpowiadała jego różnorodnym działaniom – różnego rodzaju sal konferencyjnych, miejsc o mniej formalnym charakterze, open space’ów czy focus roomów. Dzięki zidentyfikowaniu stylu pracy i potrzeb osób pracujących w Hybrid Land zespół badawczy opracował dopasowane wytyczne do projektowania nowego biura.

– Wykorzystanie takiej metodologii ułatwia przygotowanie wytycznych do projektowania elastycznego środowiska pracy – struktura organizacji może się zmieniać, ale potrzeby poszczególnych stylów pracy wciąż będą zaspokajane. Ostatnie dwa lata pokazały nam, że zastosowane rozwiązania muszą oferować możliwości łatwej adaptacji do nieprzewidywalnego i zmieniającego się świata. Dzięki połączeniu elastyczności i dostosowanych rozwiązań można zbudować środowisko pracy gotowe na wyzwania przyszłości – podsumowuje Dorota Osiecka.

Pobierz raport


Related Experts

Dorota Osiecka

Partner

Warszawa

Highlights:

  • Workplace Strategy, Research, Space Planning and Change  Management expert
  • 12+ years of strategic consulting, project management and  business development across various sectors and  geographies
  • Ample experience in managing  start-up teams and  new  markets
Pokaż eksperta

Grzegorz Rajca

Senior Associate

Warszawa

Grzegorz joined the Workplace Innovation team at Colliers in February 2016. Before joining Colliers he spent 6 years working as an HR consultant. He is an organizational psychologist and a data analyst. He combines knowledge concerning human behavior with an understanding of statistical modelling and psychometrics. He specializes in quantitative research, HR analytics, data analysis and visualization. His key skills include:
•   Organizational psychology
•   Research methodology
•   Psychometrics, survey design
•   Statistics and data analysis (R, SPSS)
•   MS Excel and VBA

Pokaż eksperta