Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Kultura innowacji – od przestrzeni fizycznej do zarządzania

Kultura innowacji – od przestrzeni fizycznej do zarządzania

Jak wspierać innowacyjność w organizacji? Które czynniki są najczęściej pomijane?

Umiejętność wypracowania kultury innowacji często decyduje o przetrwaniu firm, czy nawet całych branż. Ciągła zmiana jest stałym elementem w świecie dzisiejszego biznesu. Postępująca złożoność globalnych procesów kształtujących dzisiejsze środowisko biznesowe (rozwój technologii, zmiany społeczne, zmiany w naturze pracy itp.) sprawia, że firmy, które nie potrafią wypracować kultury innowacji, prędzej czy  później stanąć mogą przed widmem zniknięcia z rynku. Jednakże innowacyjności w firmie nie da się po prostu zadekretować. Jest ona bowiem efektem działania wielu złożonych czynników i wymaga zwykle głębokich, wielowymiarowych zmian, na różnych poziomach funkcjonowania organizacji. Jakie czynniki warto więc wziąć pod uwagę, budując innowacyjną organizację?

Jednym z najczęściej pomijanych czynników wpływających na innowacyjność organizacji jest środowisko, w którym ona funkcjonuje. Za pomocą właściwie zaprojektowanej przestrzeni oraz odpowiednio uzgodnionych reguł jej użytkowania możemy np. stymulować i ułatwiać zachowania pożądane, a utrudniać te, które nie sprzyjają innowacyjności. Warto zadbać o różnorodność, elastyczność i możliwość swobodnego wyboru, a także o kluczowe sąsiedztwa, obieg informacji oraz stymulowanie pozornie przypadkowych interakcji, przekładających się na budowanie relacji pomiędzy pracownikami.

Na poziomie organizacyjnym, do najistotniejszych kwestii należy zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa, poprzez odpowiedni poziom tolerancji dla niepowodzeń, w zakresie innowacji. Nie wystarczy jednak samo stworzenie klimatu do eksperymentów, czy też komunikowanie, że innowacje są ważne i pożądane.Za  deklaracjami muszą iść konkretne działania oraz inwestycje. Oprócz wsparcia finansowego należy tu wymienić również dostęp do informacji, wsparcie merytoryczne czy system mentoringu i promowania nowych inicjatyw.

Ostatnim, kluczowym ogniwem są menedżerowie oraz ich relacje z podlegającymi im zespołami. Tu na pierwszy plan wysuwają się kwestie stylu zarządzania oraz zapewnienia pracownikom autonomii działania, które ściśle wiążą się z satysfakcją z pracy oraz z zaangażowaniem. Są one także skorelowane ze skłonnością do generowania nowych pomysłów, testowania ich w praktyce oraz prawdopodobieństwem ich wdrożenia w organizacji. Menedżer powinien także zadbać o spójną wizję, możliwie wysoką różnorodność wykonywanych zadań oraz spójne cele budujące w zespole poczucie współzależności.

Podsumowując, aby skutecznie zbudować kulturę innowacyjności w organizacji należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Ważne jest przy tym, aby skupiając się na jednym z nich, nie pozbawić się szansy na powodzenie, zaniedbując pozostałe. Jedynie podchodząc do tematu kompleksowo, organizacje mają szansę w pełni wykorzystać potencjał do innowacji i przekształcić go w realne korzyści biznesowe.

Przeczytaj pozostałe artykuły