Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Według raportu „Global Investor Outlook 2022" ESG i ograniczona podaż napędzają wyścig inwestorów po najlepsze aktywa biurowe

Przemyślane inwestycje stają się równie ważne, co wyniki finansowe

Piotr Mirowski, Senior Partner, Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego

Jak wynika z najnowszego raportu „Global Investor Outlook 2022", przygotowanego przez firmę Colliers, oferującą szeroki wachlarz najwyższej jakości usług na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne, 67% inwestorów w regionie EMEA (oraz 60% inwestorów globalnych) wybiera aktywa biurowe wysokiej jakości zlokalizowane na głównych rynkach jako kluczowy komponent swojej strategii. Europejskie miasta, takie jak Londyn, Paryż, Berlin i Monachium zachowały swoją silną pozycję rynkową i będą cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów w przyszłym roku.

Atrakcyjność biur nie wynika tylko ze świadomości, że popyt na te aktywa będzie się utrzymywał, szczególnie w miastach o rozbudowanej infrastrukturze transportowej i licznych udogodnieniach,
ale także z łatwości lokowania kapitału na dużą skalę, jaką oferują aktywa biurowe. Rosnące koszty budowlane, postrzegane przez 4 na 5 inwestorów (81%) jako znaczący problem, ograniczają realizację nowych inwestycji, prowadzenie remontów i projektów modernizacyjnych, co jeszcze bardziej przekłada się na wyścig po najlepsze aktywa. Inwestorzy spodziewają się, że wyraźna nierównowaga pomiędzy popytem a podażą spowoduje wzrost wartości najlepszych budynków biurowych o ponad 10% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

– Na podstawie naszego raportu „Global Investor Outlook 2022" można stwierdzić, że skumulowany popyt i opóźnione transakcje przełożą się na ożywienie w przyszłym roku. Jednak inwestorzy stoją w obliczu coraz bardziej złożonego i konkurencyjnego rynku, obarczonego nowymi regulacjami i niepewnością związaną z COVID-19. W związku z dużą ilością szybko dostępnych rezerw kapitałowych (tzw. dry powder), biura w miastach odznaczających się najbardziej dojrzałym rynkiem nieruchomości są postrzegane jako bezpieczne aktywa, które stanowią atrakcyjną możliwość ulokowania kapitału – powiedział Tony Horrell, Dyrektor ds. Globalnych Rynków Kapitałowych w Colliers.

Pobierz raport

Przemyślane inwestycje

Tegoroczny raport pokazuje, że kwestie ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny) są ważne dla inwestorów, a prawie 3 na 4 z nich uwzględnia czynniki środowiskowe w swoich strategiach. To dążenie do inwestowania w sposób przemyślany jest zarówno sposobem na zabezpieczenie swoich aktywów na przyszłość, jak i odpowiedzią na rosnącą presję ze strony interesariuszy i społeczeństwa, którzy wymagają od nich reakcji na kryzys klimatyczny.

Podejście do nieruchomości oparte na zrównoważonym rozwoju przyczynia się do powstania większej przepaści pomiędzy nowszymi aktywami wysokiej jakości w najlepszych lokalizacjach a starszymi obiektami ulokowanymi w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Aby chronić swoje portfele, inwestorzy koncentrują się na budynkach klasy A, w których priorytetem jest zrównoważony rozwój i dbałość o dobrostan użytkowników.  Rezygnują natomiast ze starzejących się, niespełniających wymogów aktywów, które mogą popaść w ruinę, jeśli nie zostaną uznane za atrakcyjne okazje do modernizacji. To przekalibrowanie zarządzanych aktywów będzie napędzać obrót na rynku.

– Odnotowujemy wzmożony nacisk ze strony inwestorów na kwestie ESG, które w segmencie core i core plus stały się jednym z kluczowych kryteriów wyboru na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Brak odpowiednich standardów ESG już teraz bezpośrednio wpływa nie tylko na oferowane wyceny, ale także na płynność nieruchomości na rynku inwestycyjnym - niektóre fundusze nie mogą nabywać nieruchomości, które nie spełniają konkretnych wymogów ESG. Spodziewamy się wzmocnienia tego trendu na przestrzeni następnych 12 miesięcy – powiedział Piotr Mirowski, Senior Partner, Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego.

Partnerstwo kluczem do budowania zdywersyfikowanych portfeli

Pandemia spowodowała pojawienie się nowych ryzyk oraz nasilenie tych już istniejących dla niektórych aktywów nieruchomościowych. Inwestorzy szukają kolejnych sposobów na zapewnienie odporności i dywersyfikacji swoich portfeli, eksplorując aktywa specjalnego przeznaczenia, takie jak centra danych, obiekty dla sektora life science, domy studenckie czy mieszkania na wynajem, które przynoszą korzyści dzięki silnym powiązaniom z trendami demograficznymi i społecznymi.

– Strategie inwestycyjne uwzględniające joint venture, partnerstwa lokalne oraz fuzje i przejęcia to doskonałe rozwiązania dla wytrawnych inwestorów, nastawionych na dynamiczny rozwój. Aktywa alternatywne stanowią atrakcyjną opcję inwestycyjną, ale ich unikalne cechy sprawiają, że niezbędna jest współpraca z właściwym partnerem. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na ekspertów, którzy wypełnią luki w wiedzy i bezpiecznie pokierują kapitałem, szczególnie w nowo powstających sektorach – powiedział Damian Harrington, Dyrektor Działu Badań Rynku w regionie EMEA i Dyrektor Działu Badań Globalnych Rynków Kapitałowych.

Inne kluczowe wnioski z raportu „Global Investor Outlook 2022" dla regionu EMEA obejmują:

  • W pierwszej trójce najchętniej wybieranych aktywów znajduje się sektor magazynowy, który wciąż plasuje się na pierwszym miejscu - 69% respondentów jest najbardziej skłonnych do inwestowania w ten rodzaj aktywów w 2022 r., 57% w biura i 40% w mieszkania na wynajem.
  • Europejski sektor hotelowy ponownie znalazł się na celowniku inwestorów dzięki rodzącemu się ożywieniu w branży turystycznej. Braki kadrowe utrudniają jednak powrót niektórych hoteli na rynek. Zmiana przeznaczenia hoteli to trend, który przyciąga graczy typu value-add.
  • Inwestorzy spodziewają się wzrostu cen luksusowych obiektów handlowych, obiektów typu convenience i tych opartych na operatorach spożywczych. Tradycyjne centra handlowe czeka prawdopodobnie okres transformacji, a repozycjonowanie domów towarowych może być zapowiedzią trendów w najbliższej i średniej perspektywie czasowej.
  • Alternatywne segmenty przyciągające największą uwagę inwestorów w Europie to life science, domy studenckie, mieszkania na wynajem i centra danych. Rynek life science w Europie pozostaje w tyle za rynkiem amerykańskim, a sektor centrów danych jest mniej dojrzały w porównaniu z azjatyckim, co może utrudniać pozyskanie aktywów generujących dochód na odpowiednio dużą skalę.
  • Najchętniej wybierane lokalizacje biurowe to Londyn (45%); Paryż (30%); Berlin (30%); Monachium (30%). Inwestorzy postrzegają biura jako sektor, który potencjalnie może zapewnić im zwrot z inwestycji.
  • Badanie pokazuje, że nieruchomości budowane pod wynajem zyskują na atrakcyjności, szczególnie wśród inwestorów w krajach nordyckich i południowej Europy. Tradycyjne pod kątem struktury właścicielskiej rynki takie jak Polska, cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ trendy społeczne i ekonomiczne wskazują, że coraz więcej osób wynajmuje mieszkania.

– Wyniki raportu  „Global Investor Outlook 2022" wyraźnie potwierdzają zainteresowanie sektorem Living, który dołączył do grona najbardziej pożądanych aktywów – 40% inwestorów wymienia go jako jeden z trzech kluczowych komponentów swoich strategii. Paradoksalnie, do rozwoju sektora w Polsce przyczyniła się pandemia, podczas której inwestorzy z większa rezerwą podchodzili do rynku handlowego i hotelowego, a zwrócili się w stronę znanego im z ich lokalnego rynku stabilnego sektora living, w tym najmu instytucjonalnego. Na rozwój segmentu Living w Polsce wpływa wiele czynników, m.in. luka podażowa na poziomie blisko 3 milionów mieszkań. Warto również zauważyć, iż jednocześnie zmieniała się percepcja najmu w społeczeństwie. Polacy, przyzwyczajeni do tradycyjnego modelu posiadania mieszkania, coraz częściej rozważają najem jako alternatywę – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, Senior Partner, Dyrektor Działu Corporate Finance i Living Services.

O raporcie Colliers „Global Investor Outlook 2022"

Druga edycja naszych prognoz dla globalnych inwestorów w sektorze nieruchomości została opracowana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 300 inwestorów z całego świata oraz szczegółowych wywiadów z regionalnymi ekspertami Colliers ds. rynków kapitałowych. Wnioski i opinie przedstawione w raporcie powstały na bazie ich odpowiedzi

 

Pobierz raport

 


Related Experts

Piotr Mirowski

Senior Partner | Board Member | CEE Investment Services

Warszawa

Piotr Mirowski, in the capacity of senior partner, head of investment services and board member, is responsible for supervision, management and business growth of the capital markets team in Poland. His range of responsibilities includes strategic real estate advisory, origination, structuring and execution of property sale and acquisition transactions, overseeing commercial due diligence and underwriting, participation in commercial negotiations of sale and purchase contracts and transaction management.

 

Piotr joined Colliers in 2006 and previously worked at Deloitte.Piotr graduated from the Warsaw School of Economics with a  major in real estate with his master’s dissertation addressing the issue of influence of mortgage backed securities on the Polish capital and real estate markets.

Pokaż eksperta

Dorota Wysokinska-Kuzdra

Senior Partner

Warszawa

Dorota Wysokińska-Kuzdra przez 11 lat pełniła funkcję Senior Partnera w firmie Griffin Real Estate, gdzie odpowiadała za zarządzanie i inwestycje grupy, w tym pierwszy w Polsce fundusz typu mezzanine. Przed dołączeniem do Griffin przez ponad 10 lat zajmowała stanowiska dyrektorskie w grupie HypoVereinsbank / UniCredit Group, a także w ich spółkach zależnych, nadzorując finansowanie nieruchomości, bankowość inwestycyjną w zakresie nieruchomości.

Dorota dołączyła do Colliers w 2018 roku jako szef nowo utworzonego działu Corporate Finance CEE, który zbudowała od podstaw. Obecnie zajmuje stanowisko Senior Partnera. Działalność działu, któremu przewodzi Dorota, obejmuje cały region CEE w zakresie aktywów wszystkich typów, i polega na zapewnieniu klientom kompleksowego wsparcia w tworzeniu platform inwestycyjnych, pozyskiwaniu funduszy, doradztwie strategicznym i modelowaniu finansowym; finansowaniu dłużnym przedsiębiorstwa  przy wszelkich innych formach zapotrzebowań kapitałowych we wszystkich klasach aktywów.

Pokaż eksperta