Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Dlaczego wszyscy mówią dziś o ESG?

Monika Rajska-Wolińska, Dyrektor Generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej

Czyli jak zrównoważony i odpowiedzialny społecznie biznes staje się standardem.

Akronim ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), zaledwie kilkanaście lat temu znany głównie specjalistom, wpisał się już na dobre w biznesowy słownik.

W 2019 r. na nowojorskiej giełdzie uruchomiona została nowa grupa indeksów zrównoważonego rozwoju w ramach rodziny S&P Dow Jones ESG. W tym samym roku wartość środków ulokowanych w europejskich funduszach inwestycji społecznie odpowiedzialnych osiągnęła poziom 668 mld euro. Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego stopniowo stają się priorytetem dla zarządów firm i są doceniane przez inwestorów.

Choć dla niektórych koncepcja ta może sprawiać wrażenie sprzecznej z typowo biznesowym podejściem i dążeniem do maksymalizacji zysku, to jednak uwzględnienie kryteriów ESG może  pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe i zwiększyć przewagę konkurencyjną organizacji. Świadczą o tym wyniki pierwszego ratingu przeprowadzonego przez bank Morgan Stanley na grupie ok. 2800 przedsiębiorstw z USA, Europy oraz Azji. Już wtedy – w 2019 roku – aż 80% respondentów stwierdziło, iż spółki z dobrymi praktykami ESG są lepszym długoterminowym celem inwestycyjnym, a czynniki środowiskowe, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym są już rutynowo brane pod uwagę np. właśnie w procesie inwestycyjnym. Rok 2020 wydaje się być w tym zakresie szczególnie istotnym – świat zjednoczył się wokół ważnych tematów, takich jak różnorodność, zdrowie i środowisko, które także w Colliers nadają kierunek wielu działaniom i stanowią znaczący element naszej strategii biznesowej.

Informacje pozafinansowe dotyczące działalności firm stają się na tyle istotne, że powstały przepisy, regulujące ich ujawnianie. 10 marca 2021 w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. To zmiana ważna nie tylko dla banków, ale i dla podmiotów z innych branż. Ma to związek z wieloma procederami firm, dla których zrównoważony rozwój to raczej atut marketingowy, niż ważna składowa strategii. Miejmy nadzieję, że dzięki tym przepisom tzw. greenwashing stanie się trudniejszy, a organizacje zaczną traktować ESG z należytą powagą.

Dobre praktyki

Pod krótkim terminem ESG kryje się wiele różnorodnych działań, począwszy od zmniejszenia zużycia energii i usprawnień w gospodarowaniu odpadami, przez wspieranie lokalnych społeczności, kampanie edukacyjne, stosowanie lokalnie produkowanych materiałów, aż po ułatwienie pracownikom dostępu do zdrowych posiłków. To podejście odzwierciedla opublikowany przez Colliers raport „Global Impact Report 2020”, podsumowujący nasze zaangażowanie we wdrażanie dobrych praktyk w zakresie ESG. Ich wspólnym mianownikiem jest humanizm: szacunek dla różnorodności ludzkich postaw, potrzeb i relacji, a także dla otaczającego świata. Każdy z oddziałów Colliers chętnie angażuje się w pomoc lokalnym społecznościom. W Polsce, co roku prowadzimy zbiórkę, dzięki której wspieramy dom dziecka w Równem. Oprócz tego, w styczniu 2021 roku założyliśmy Fundację Virtuosa, której celem są modernizacje przestrzeni w szpitalach dziecięcych. Ale liczą się także drobne działania, takie jak kawa zamawiana do biura – z certyfikatem fair trade, czy współpraca z dostawcami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.

Pobierz raport

Jak my to robimy?

Trzy główne aspekty ESG to ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, troska o pracowników i społeczności oraz przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. Pierwszy obszar obejmuje m.in. działania na rzecz klientów: opracowanie kompleksowych strategii zrównoważonego rozwoju, poprawa wyników środowiskowych, finansowych i aspektu społecznego. Jako laboratorium, w którym testowane są nowe rozwiązania, służą same siedziby Colliers na całym świecie. W 2021 roku już 46 biur firmy mieści się w budynkach z zielonymi certyfikatami: LEED, BREEAM, TOBY, WELL oraz BOMA BEST. Udoskonalając własne środowisko pracy, dążymy do zredukowania śladu węglowego – zmniejszamy zużycie energii, ograniczamy ilość drukowanych dokumentów, dbamy o segregację odpadów.

Ważnym elementem naszej firmowej polityki jest także lokalizacja biur: do każdego z nich można wygodnie dotrzeć środkami transportu publicznego, co pozwala na ograniczenie liczby miejsc parkingowych i zachęca do korzystania z przyjaznych środowisku środków transportu. Niektóre biura Colliers złożyły już konkretne deklaracje odnośnie zeroemisyjności – na przykład fiński oddział naszej firmy ma do 2035 roku stać się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Takich efektów nie można osiągnąć bez zaangażowania pracowników. W Colliers zwiększamy wysiłki na rzecz wspierania zintegrowanych i przyjaznych miejsc pracy oraz zapewniania możliwości rozwoju.

„Global Impact Report 2020” to spójna prezentacja działań podejmowanych przez nas na różnych poziomach w skali światowej; można traktować go nie tylko jako informacje o jednej firmie, ale też kompendium dobrych praktyk. Informowanie o pozafinansowej działalności firm ma szansę stać się nowym standardem – z korzyścią dla wszystkich.

W Colliers w nadchodzących miesiącach przeprowadzimy tzw. ocenę istotności (materiality assessment) poszczególnych aspektów ESG w odniesieniu do spółki i jej interesariuszy, w celu weryfikacji naszych możliwości w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian oraz stworzenia kompleksowej strategii ESG z mierzalnymi celami.

Pobierz raport


Related Experts

Monika Rajska-Wolinska

Managing Partner | Poland

Warszawa

As Managing Partner of Colliers International in Poland, Monika is responsible for all strategic and operational activities of the company. She has over 20 years of experience in the real estate sector and is  a member of the Royal Institution of Chartered Surveyors, the CEO Round Table, Young Presidents' Organization and Women Leadership in Business Foundation. Monika is a licensed property manager passionate about real estate and delivering tailor made solutions. In April 2015, Monika was named Professional of the Year in the prestigious CEE Quality Awards organised in cooperation with the Financial Times. Monika is one of the twelve members of the Colliers EMEA Board, which sets the direction of the company’s development in Europe, the Middle East and Africa.

Monika graduated from the Sheffield Hallam University, Faculty of Development and Society, and holds an MBA from The Polish Open University affiliated with Oxford Brookes in London. She is a local patriot promoting Poland among foreign investors and tenants. A real fan of innovative, out-of-the-box solutions taking business to the next level of development.

Pokaż eksperta