Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

2021 - rok szans i wyzwań dla rynku handlowego. Co dalej?

Colliers podsumowuje 2021 r. w handlu i dzieli się prognozami na kolejny rok.

Colliers podsumowuje 2021 r. w handlu i dzieli się prognozami na kolejny rok.

Po trudnym dla branży handlowej, pandemicznym 2020 r., bieżący rok przyniósł powrót aktywności na tym rynku. W reakcji na zmieniające się trendy zakupowe, potrzeby klientów i ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną firmy zaczęły wprowadzać nowe rozwiązania i formaty, które na nowo definiują branżę. Eksperci Colliers wybrali najistotniejsze wydarzenia 2021 r. oraz trendy, które będą kształtowały rynek handlowy przez najbliższe 12 miesięcy.

Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku handlowym w 2021 r.

 1. III „lockdown”

  Na skutek kolejnej fali pandemii COVID-19, na początku roku wprowadzony został kolejny „lockdown”, po raz trzeci ograniczający działalność handlu, usług, rozrywki i rekreacji. Celem uregulowania działalności placówek handlowych wdrożono administracyjne regulacje w zakresie rozliczeń czynszowych pomiędzy właścicielami i najemcami. Decyzje te znacząco zakłóciły działalność podmiotów gospodarczych, przyspieszyły falę bankructw, procesów sądowych, sporów, czego skutkiem były silne protesty społeczne. Stanowiły również istotną przyczynę wystąpienia poważnych różnic zdań między wynajmującymi a najemcami powierzchni w centrach handlowych oraz wywołały falę renegocjacji warunków najmu. Miały jednak istotny wpływ na proces rozwoju i wzrostu znaczenia e-commerce, transformacji cyfrowej firm handlowych oraz ewolucji metod dostaw i odbioru towarów.

 2. Parki i centra handlowe w małych miastach

  W 2021 r. odnotowano wzmożoną działalność deweloperską w sektorze handlowym, która skoncentrowana była na małych parkach i centrach zakupów codziennych w miastach do 100 tys. mieszkańców. Dzięki temu podaż nowej powierzchni handlowej wyniosła prawie 400 000 mkw. GLA, co stanowi blisko 50% wzrost w stosunku do roku 2020. Popyt kreowały głównie sieci dyskontów (spożywczych i niespożywczych) oraz off-price, a także sektor spożywczy i elektronika.

 3. Konsolidacje na rynku fitness

  Pandemia COVID-19 przyspieszyła konsolidację sektora fitness. Jednym z najbardziej aktywnych podmiotów był Medicover, który po zakupie sieci Fitness World i Holmes Place, został większościowym właścicielem sieci klubów fitness Just GYM. We wrześniu sportowe portfolio Medicover powiększyło się o kolejne 22 nowoczesne kluby zlokalizowane w największych miastach Polski. W tym samym miesiącu Medicover dokonał akwizycji 11 obiektów z sieci FITARENA i Quanfit. Aktywna na rynku była także Grupa Benefit Systems, która przejęła większościowy udział w spółce Total Fitness.

 4. Wyjście Tesco

  Brytyjska sieć Tesco zakończyła swoją działalność na rynku polskim. Największą transakcją w tym procesie był zakup 301 sklepów przez duńską sieć Netto. Sklepy Tesco zostały przejęte także przez sieci Kaufland, Carrefour, Castorama czy Leroy Merlin. Część nieruchomości Tesco została przeznaczona do re-developmentu i zakupiona m.in. przez Echo Investment, DOR Group czy EDS.

 5. Dojrzewanie rynku e-commerce
  2021 r. przyniósł znaczące przyspieszenie w procesie dojrzewania rynku e-commerce, na którym zanotowano nowe wejścia, zakupy, przejęcia i konsolidacje. Na uwagę zasługuje m.in. start platformy Amazon.pl, otwarcie pierwszego magazynu AliExpress, dynamiczny rozwój sieci automatów paczkowych (np. In Post, Allegro, Orlen, AliExpress) czy „dark stores” na potrzeby „q-commerce” (ang. quick commerce – szybki handel). Przykładem sklepów uruchomionych w tej formule są np. Lisek.app, Jokr, Swift, Wolt czy Żabka Jush.

Prognozy na 2022 r. dla rynku handlowego

 1. “Polski Ład”

  Jesienią 2021 roku Sejm uchwalił nowe regulacje prawne w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, przewidującego liczne zmiany w prawie podatkowym oraz w obciążeniach składką zdrowotną od 1 stycznia 2022 r. Zwiększone obciążenia publicznoprawne będą miały wpływ zarówno na osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych, szczególnie tych operujących na niskich marżach, przy dużym wolumenie obrotów.

 2. Handel w inwestycjach mieszkaniowych

  Wraz z rozwojem rynku mieszkaniowego wzrastać będą również zasoby lokali użytkowych, zlokalizowanych w tego typu inwestycjach. Obserwować będziemy wzrost popytu na te powierzchnie ze strony najemców sieciowych, szczególnie z sektora spożywczego, gastronomii oraz usług z zakresu zdrowia i urody. Konsumenci coraz częściej robią zakupy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania - na rozwój tego trendu wpływ mają zmiany w modelu pracy wprowadzane przez firmy, głównie na model hybrydowy. Podejmowane będą także inicjatywy budowania pierwszych profesjonalnych portfeli inwestycyjnych złożonych z pakietów lokali użytkowych na sprzedaż.

 3. Mixed-use przyszłością handlu

  Rosnąć będzie liczba inwestycji „mixed-use”, także poza centrami największych miast. Zacieranie się granic pomiędzy miejscem pracy, zamieszkania i spędzania wolnego czasu sprzyja powstawaniu tego typu obiektów. Ważną częścią tych inwestycji pozostaje handel, usługi i gastronomia a „mixed-use” pozwala kreować i animować nowe koncepty handlowo-rozrywkowe takie jak targi, bazary, wydarzenia czy giełdy tematyczne.

 4. ESG i zrównoważony rozwój

  Równowaga staje się zasadą, która rządzić będzie zarówno w życiu prywatnym człowieka, jak i w jego działalności zawodowej. Rola społecznej, środowiskowej i ekonomicznej odpowiedzialności (ESG) rośnie również w firmach z branży handlowej. Wartości kryjące się pod hasłem środowiska naturalnego dotyczą m.in. zasad zużycia energii, gospodarowania odpadami i emisji zanieczyszczeń. Kryteria społeczne obejmują poszanowanie praw człowieka, propagowanie równości i różnorodności czy inwestowanie w kapitał ludzki. W przypadku ładu korporacyjnego liczą się właściwie pojmowana struktura zarządu, prawa akcjonariuszy, wynagradzanie pracowników. ESG staje się obecnie ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez coraz więcej organizacji przy podejmowaniu decyzji.

 5. „Wszystko jako usługa” oraz „zero waste”
  Trend „wszystko jako usługa” coraz śmielej wkracza do Polski - popularne stają się abonamenty, wymiana towarów, zakup rzeczy używanych czy ich wypożyczanie. Największą popularnością cieszą się usługi branż w pełni cyfrowych takich jak Netflix, Amazon czy Spotify. W sektorze mody tego typu działalność prowadzą m.in. Vinted, Zalando czy Patagonia, a H&M otworzył sklep Sellpy z odzieżą używaną. W centrach handlowych pojawiają się second-handy nowej generacji, rozwija się np. sieć Vive Premium. IKEA prowadzi wypożyczalnie mebli a diety pudełkowe na abonament oferuje Maczfit, w którym udziały kupiła właśnie Żabka.

Related Experts

Marta Machus-Burek

Senior Partner I Director | Retail Advisory Services

Warszawa

PL:

Marta związana jest z rynkiem nieruchomości handlowych od połowy lat 90tych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach takich jak Atomic Entertianment, Ahold Polska, Donaldsons, DTZ a od 2012 w ramach Colliers International. 

Od 2012 roku Marta kieruje sektorem usług doradczych w zakresie nieruchomości handlowych w Dziale Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, jako Dyrektor Strategii Powierzchni Handlowych. Marta wraz z zespołem pomaga klientom przekształcić potencjał rynkowy na finansowo wykonalne programy inwestycyjne obejmujące strategie zagospodarowania nieruchomości od typowo handlowych, poprzez te o przeznaczeniu typu „mix used”.

Od 2013 roku Marta kieruje działem Powierzchni Handlowych Colliers.  Zespół ekspertów Colliers pod kierownictwem Marty rozwija doradztwo strategiczne oraz usługi transakcyjne skierowane dla właścicieli nieruchomości handlowych oraz najemców rozwijających sieci handlowe.  

Doświadczenie Marty obejmuje zarządzanie wartością centrów handlowych, marketing centrów handlowych, wynajem powierzchni handlowych, doradztwo inwestycyjne przy sprzedaży/ nabyciu obiektów handlowych oraz doradztwo strategiczne dla właścicieli sieci handlowych.

Pracując zarówno dla właścicieli oraz deweloperów centrów handlowych Marta doradzała przy:
• projektach zagospodarowania terenów inwestycyjnych, 
• ocenie  i tworzeniu projektów handlowych na etapie deweloperskim,
• rozbudowach i repozycjonowaniu istniejących obiektów handlowych,
• opracowaniu i realizacji strategii marketingowych i strategiach wynajmu.  

EN:

Marta has been active on the Polish retail real estate market since the mid 90’s, gaining her professional experience in such companies as: Atomic Entertainment, Ahold Poland, Donaldsons, DTZ and from 2012 with Colliers International.

At Colliers Marta is the Director of Retail Strategies within the Development Advisory Services  department. With the development team Marta supports Clients in transforming market potential into financially feasible investment programs, including typical shopping centers  as well as “mix used” type projects.

Since 2013 Marta also leads Colliers’ Retail Agency. The team of experts under Marta’s leadership develops strategic advisory and transaction services dedicated to both landlords and tenants. 

Marta’s experience includes asset management, center marketing, leasing of retail space, investment advisory and strategic advisory for owners of shopping centres.

Working both for owners and developers of shopping centres Marta advised on:
• evaluating and preparing development plans for developers,
• re-commercialization and repositioning of existing shopping centres,
• creating and implementing marketing of leasing strategies.

Pokaż eksperta