Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki
Marta Milczarczyk | Colliers | Warszawa

Marta Milczarczyk

MA

Marketing Manager

Zadzwoń teraz
Zwiń

About

Professional Summary

EN:

Marta joined Colliers International in April 2007 as an Assistant in the Marketing Department. In January 2009 she took up the position of Marketing Coordinator in the Real Estate Management Services. She was responsible for ensuring efficient and effective work of the department, managing internal and external communication and preparing all marketing materials of the department. She also assisted the Head of the Department to win new clients.

Recently Marta rejoined the Marketing Department. As a Marketing Coordinator she is responsible for contact with subcontractors, printing houses, producing of marketing materials including stationary, promotional items, gadgets, posters, invitations, etc., coordination of all events and conferences in the industry.

 

PL:

Marta dołączyła do Colliers International w kwietniu 2007 roku na stanowisko Asystentki w Dziale Marketingu. W styczniu 2009 roku objęła stanowiko Koordynatora ds. Marketingu w Dziale Zarządzania Nieruchomościami i Majątkiem Spółek, gdzie była odpowiedzialna za zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy działu, zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz przygotowywanie wszystkich materiałów marketingowych. Wspierała także szefa działu w pozyskiwaniu nowych klientów.

Ostatnio Marta ponownie dołączyła do Działu Marketingu. Jako Koordynator ds. Marketingu odpowiada za kontakt z podwykonawcami, drukarniami, produkcję materiałów marketingowych, w tym materiałów drukowanych, gadżetów, zaproszeń, plakatów oraz koordnację wszystkich wydarzeń i konferencji branżowych.

 

Accomplishments

EN:

Employee of the month in 2008 and 2010.

Colliers Knowledge Partner.

PL:

Pracownik miesiąca w 2008 i 2010 roku.

Colliers Knowledge Partner.

Education

EN:

2006 - Faculty of Management and Marketing (MA), Warsaw University, Poland

2007-2008 - Colliers University Courses

PL:

2001 - 2006 - Wydział Zarządzania i Marketingu (mgr), Uniwersytet Warszawski, Polska

2007-2008 - kursy w ramach Colliers University

Klienci

Internal Clients

Usługi

Skills

Flex Office, Mixed-Use Properties

Typ nieruchomości

Przemysłowe, Ziemia, Biuro, Handel detaliczny

How can I help you?

* Pole wymagane