Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Pomoc gigantowi technologicznemu w pozyskiwaniu różnorodnych dostawców

We wszystkich pięciu projektach konstrukcyjnych przekroczyliśmy 20-procentowy benchmark klienta.


Helping a tech giant navigate supplier diversity Case Study

Biorąc pod uwagę wieloletnie zobowiązanie do pozyskiwania surowców od historycznie ubogich grup, szczególnie w czasie wzmożonej niesprawiedliwości i nierówności rasowej, ten software'owy gigant technologiczny przykłada wielką wagę do zapewnienia różnorodności w swojej bazie dostawców, aby zaprezentować globalną różnorodność klientów i społeczności, którym służy.

Colliers zaangażowany został do pomocy w zwiększeniu wydatków na projekty konstrukcyjne z pomocą różnorodnych dostawców. Wyniki różnorodności klienta obliczane są na podstawie tego, ile pieniędzy z konstrukcyjnego projektu idzie do kwalifikującej się firmy. Nasz zespół Occupier Services opracował 3 unikalne strategie takich wydatków:

1. Partnerstwo: zapoznajemy się z dostępną pulą konsultantów, wykonawców, podwykonawców, sprzedawców, dostawców i instalatorów. Ponieważ większość wydatków obciąża wykonawcę ogólnego i podwykonawców, łączymy ogólnych wykonawców niespełniających kryteriów różnorodności z takim, który je spełnia.

2. Model „mentor-uczeń”: prosimy podwykonawców niespełniających kryteriów różnorodności o przeprowadzanie mentoringu z tymi, którzy je spełniają, dając im tym samym możliwość pracy z większymi klientami, usprawnienia procesów i jakości pracy, a także sprawiając, że będą konkurencyjni.

3. Konsultant ds. zaopatrzenia z zachowaniem różnorodności: w miastach, gdzie brakuje wykonawców ogólnych spełniających kryteria różnorodności lub izby handlowej dla mniejszości, Colliers zatrudnia konsultanta ds. zaopatrzenia z zachowaniem różnorodności, który posiada wiedzę na temat lokalnej społeczności, aby określić podwykonawców spełniających kryteria różnorodności.

W przypadku wszystkich 5 projektów znacznie przekroczyliśmy 20-procentowy benchmark firmy według oceny naszego klienta. Biorąc pod uwagę szeroki zasięg takich działań, nasz klient zobowiązał się także do rozszerzenia puli firm, z którymi będzie pracować w przyszłości.

Wspieramy naszego klienta również w roli brokerów w negocjacjach leasingowych. Ponieważ różnorodność jest kluczowym czynnikiem składanych ofert, współpracujemy z innymi firmami i przydzielamy im część pracy oraz odpowiednie wynagrodzenie.