Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Nasz wpływ

Wdrażanie założeń ESG – odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej – jest kluczową ideą, którą kierujemy się w naszej pracy, by robić to co właściwe dla naszych klientów, pracowników i całej społeczności.


Jesteśmy liderem branży nieruchomości komercyjnych oraz zarządzania inwestycjami. To zobowiązuje do odpowiedzialności. 

Dzięki naszej strategii ESG ulepszamy budowane przez człowieka środowisko (ang. built environment) dla ludzi, naszych klientów, lokalnej społeczności i planety.

Raport globalnego wpływu Colliers 2021

 

2021 Global Impact Report banner

Przeczytaj o naszych wynikach w 2021 roku i postępach w tworzeniu budynków odpornych na zagrożenia współczesnego świata, inkluzyjnych miejsc pracy oraz przestrzeni przyjaznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Raport został opracowany zgodnie z naszą strategią ESG: Elevate the Built Environment, oraz zgodnie z ramami raportowania zrównoważonego rozwoju, takimi jak GRI, SASB i TCFD.  

PRZECZYTAJ RAPORT

Nasze podejście do ESG

Strategia ESG Colliers: Elevate the Built Environment powstała w wyniku zaangażowania interesariuszy oraz ewaluacji, która pozwoliła zrozumieć kwestie uważane za najważniejsze dla naszej działalności.
 
Strategia ta, wraz z opracowanymi przez nas wymiernymi celami, gwarantuje, że kwestie ESG pozostają na pierwszym planie naszych działań biznesowych. 

 
Elevate ESG video

W Colliers skupiamy się na trzech filarach:
 

  • Ochrona środowiska: poprawiamy stan naszej planety poprzez minimalizację wpływu na środowisko naturalne w ramach własnych działań oraz poprzez usługi świadczone klientom;
  • Inkluzywność: kształtowanie środowiska sprzyjającego integracji i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie różnorodności, równości i integracji wewnątrz Colliers oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  • Zdrowie i wellbeing: poprawa jakości życia poprzez promowanie zdrowia i dobrostanu pracowników w ramach działalności Colliers oraz poprzez usługi świadczone klientom.

Jak możemy Ci pomóc?

* Pole wymagane
Skontaktuj się z nami