Przejdź do głównej zawartości Przejdź do stopki

Ulepsz Infrastrukturę budowlaną

Kryteria ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Ład korporacyjny) to plan właściwego postępowania — jedna z naszych podstawowych wartości.


Jako lider w dziedzinie nieruchomości komercyjnych oraz zarządzania inwestycyjnego, zapewnimy, że dzięki naszej strategii Elevate the Built Environment kluczowe obszary ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny) staną się integralną częścią naszych działań. Dzięki naszym specjalistom na całym świecie mamy możliwość, aby wspólnie budować lepszą przyszłość i bierzemy odpowiedzialność, aby robić to jak najlepiej. 

Nasze podejście

 

W Colliers ulepszamy tzw. środowisko zbudowane (built environment) dla naszych klientów, pracowników i społeczności, skupiając się na aspektach takich, jak: 
 

  • Ochrona środowiska: poprzez minimalizację wpływu na środowisko naturalne w ramach własnych działań oraz poprzez usługi świadczone klientom;
  • Inkluzywność: stworzenie środowiska sprzyjającego integracji i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie różnorodności, równości i integracji wewnątrz Colliers oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  • Zdrowie i wellbeing: poprawa jakości życia poprzez promowanie zdrowia i dobrostanu w ramach działalności Colliers oraz poprzez usługi świadczone klientom.

Założenia te powstały w wyniku zaangażowania interesariuszy oraz ewaluacji, która pozwoliła wyodrębnić kwestie uważane za najważniejsze dla naszej działalności. Przeprowadzona przez nas w 2021 r. ocena istotności (materiality assessment) jest dostępna poniżej.

Nasz sukces zawdzięczamy kulturze przedsiębiorczości oraz umiejętności wyznaczania ambitnych celów i przekraczania ich. Colliers ustali plany działania i cele dla każdego kluczowego obszaru i odbiorców, które następnie zostaną uwzględnione w kolejnym raporcie pt. Global Impact Report.

Zapoznaj się z naszą strategią ESG

Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisyjności netto

 


W trosce o środowisko naturalne Colliers zobowiązał się do wyznaczenia celu opartego na założeniach programu „Business Ambition for 1,5°C” opracowanego w ramach inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), a także do osiągnięcia zerowego poziomu emisyjności netto dla własnej działalności do 2030 roku. Opracujemy i wdrożymy program zerowej emisyjności netto, który pomoże właścicielom budynków, inwestorom i najemcom ograniczyć lub wyeliminować emisje związane z ich nieruchomościami.

alt=""

2020 Global Impact Report

Zobacz, jak wdrażamy strategię ESG w naszej organizacji.
Przeczytaj raport

Nasze działania w praktyce

alt=""

Studium przypadku

Wspieranie zdrowia i dobrostanu pracowników w Indiach.
Dowiedz się więcej
alt=""

Studium przypadku

BudaPart GATE uzyskuje certyfikat LEED Gold. 
Dowiedz się więcej
ESG Case Study Singapore WWS Triad

Studium przypadku

Działanie na rzecz lokalnej społeczności: Singapurczycy w programie Out For Good!
Dowiedz się więcej

Jak możemy Ci pomóc?

* Pole wymagane
Contact Us