Møt våre eksperter

Petter Platou

B.A. Sc., M.Sc, MRICS
Director Research and Valuation

Wergelandsveien 7
N-0167 Oslo

Petter.Platou@colliers.com

Kontor: +47 91 31 81 15

vCard

Petter har over 10 års erfaring innen eiendom, og har spisskompetanse og sertifiseringer innen verdivurdering. Han utfører verdivurderinger av alle typer eiendom, porteføljevurderinger, tomteverdier og markedsleievurderinger. Petter følger eiendomsmarkedet tett, og lager våre årlige markedsrapporter for det generelle eiendomsmarkedet, logistikkmarkedet og retailmarkedet. Han utarbeider også spissede analyser og rapporter på bestilling for kunder.

Tidligere har Petter arbeidet med forskjellige aspekter innenfor eiendom. Han har arbeidet med mulighetsstudier for utviklingsprosjekter, bistått både gårdeiere og leietakere i forbindelse med flytting og renovering av lokaler, samt jobbet med salg av tomter.

 

Petter has worked with many aspects within Real Estate, with specialization and certifications within valuation. He has a wide experience within Real Estate in general and can perform valuation of all types of properties, portfolio valuations, land value and market rent analysis. Petter closely monitor the real estate market, and prepares our market reports for the general real estate market, logistics- and retail market. He can also prepare specialized analysis and reports on request.

Petter has earlier worked with project management on behalf of tenants and owners, feasibility studies and transactions before he moved over to valuation.

Resultater

  • Utfører årlig verdivurderinger av eiendom med en samlet verdi på omkring 6 milliarder kroner
  • Lager Colliers markedsrapporter for eiendoms- logistikk- og retailmarkedet
  • Nominert i kategorien «Business Service Awards» i Colliers EMEA awards 2018

 

  • Undertakes valuations of properities and portfolios with an aggregated value of about NOK 6 billion yearly.
  • Prepare Colliers’ market reports covering the real estate market, logistic- and retail market
  • Nominated in the category «Business Service Awards» in Colliers EMEA awards 2018

Arbeidsområde

Valuation and Advisory Services, Mixed-Use Properties, Hotels, Industrial and Logistics, Land, Office, Residential / Multi-Family, Retail

Kunder

Opplysningsvesenets fond, Zurhaar & Rubb, Colony Northstar, Q-park, Coop Eiendom Norge, Cirkle K, Curzon, Bulk Infrastructure

Utdannelse

Master in Real Estate Development at Norwegian University of Life Sciences, Ås; graduated in 2010

BSc in Economics and Business Administration at Copenhagen Business School; graduated in 2006

Verv og medlemskap

Petter har følgende sertifiseringer innen verdivurdering:

 

Petter has the following certifications within valuation:

  • MRICS – Member of Royal Institute of Chartered Surveyers
  • TEGoVA REV - The European Group of Valuers' Associations, Recognised European Valuer

59,91891110 10,72940500
Petter Platou

Kontakt Petter