Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

360° Duurzaamheidsscan


U wilt bijdragen aan een betere samenleving, nu en in de toekomst. Daarom is het verduurzamen van uw organisatie, pand en dienstverlening belangrijk. Wilt u weten waar uw organisatie nu staat? Wat het maximaal haalbare duurzaamheidsniveau is? En welke stappen u moet gaan zetten om daar te komen? 

Met onze 360° duurzaamheidsscan geven we u in drie maanden inzicht in de haalbaarheid van drie kernthema’s: BREEAM, WELL en circulariteit. U krijgt door middel van een concreet actieplan handvatten om uw duurzaamheidsambitie uit te voeren.
Download de scan