Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Zorgvastgoed


De Nederlandse zorgmarkt is complex en volop in beweging. De impact van regelgeving op zorginstellingen is groot. Daarnaast veranderen de wensen van cliënten, familie en medewerkers. Het is daarom belangrijk dat uw vastgoedportefeuille in lijn is met uw visie. De toekomst vraagt om vernieuwende concepten en transparante samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten, beleggers, maar ook commerciële partijen. We spreken dan ook niet meer van een gebouwopgave, maar een gebiedsopgave.

Iedereen heeft een aandeel in de toekomst van de zorg. In onze visie staat een inclusieve gemeenschap centraal. Hierbij komen verschillende vormen van wonen, ontmoeten, zorg, werk en beleven bij elkaar. Door gebruik te maken van verschillende expertises, komen we samen tot toekomstbestendige en duurzame oplossingen.

Colliers biedt een breed palet aan diensten en brengt kennis mee vanuit verschillende sectoren. Wij staan u bij in het opstellen van een breed gedragen en toekomstbestendige vastgoedstrategie, denken mee in uw verduurzamingsopgave of nemen een verkoop- of aankooptraject voor u uit handen. Huurt u als zorgorganisatie vastgoed, of heeft u als belegger zorgvastgoed in bezit? Wij spreken de taal van beide werelden.

Colliers is partner van Stichting Zorgvastgoed en wil daarmee bijdragen aan het uitwisselen van kennis en het stimuleren van ontmoetingen tussen partijen.


Onze diensten

Vastgoed is zoveel meer dan alleen een stapel stenen. Het draagt bij aan de identiteit van uw organisatie, cliënten wonen er en medewerkers werken er. Iedereen heeft een ander belang bij vastgoed. Op basis van uw visie kunnen wij samen met u het vastgoedbeleid en -strategie opstellen.

Dit doen we door te beginnen met een strategische workshop, een analyse van uw organisatie en de markt, een beschrijving van de gewenste manier van wonen en werken en een scan van uw huidige vastgoedportefeuille. Dit vormt een handleiding, waardoor u keuzes kunt maken die niet alleen nu, maar ook in de toekomst passen bij uw organisatie.
Haalbaarheid is een breed begrip. Is een nieuwbouwinitiatief financieel haalbaar, is een plan ontwerptechnisch haalbaar, zijn gewenste afspraken juridisch haalbaar of is een investering in lijn met de verwachte marktwaarde? Dit is een greep uit de mogelijke vraagstukken rondom haalbaarheid.

Onze experts op het gebied van onder andere strategie, ontwerp, duurzaamheid, financiën, contracten, marktonderzoek en facilitaire zaken kunnen u adviseren over de haalbaarheid van uw initiatief. 
Is uw gebouw verouderd en voldoet het niet meer aan de wensen en eisen? Heeft u een (deels) leegstaand gebouw en weet u niet wat de beste oplossing is? Of bent u op zoek naar mogelijkheden om uw vastgoed te herontwikkelen? Wij adviseren u bij alle vraagstukken rondom herontwikkeling, renovaties en inrichting. 

Wij denken mee met nieuwe concept- of planontwikkelingen en begeleiden u bij de aanbesteding, verbouwing of een nieuwe inrichting. Wij geven u een onderbouwd advies en begeleiding waardoor uw projecten succesvol verlopen. 
Wilt u weten hoe u ervoor zorgt dat uw kantoorhuisvesting aansluit op de organisatiedoelen en de hybride werkeisen van deze tijd? Bent u op zoek naar nieuwe kantoorruimte of wilt u uw huisvestingskosten verlagen? Wilt u een toffe werkomgeving of onderbouwd advies over hoe uw facilitaire diensten er uit zouden moeten zien? Welk vraagstuk u ook heeft, wij adviseren u met een integraal pakket aan diensten.

Colliers is marktleider in benchmarking van huisvesting, werkomgevingen en facilitaire kosten. Wij beschikken over de grootste vastgoed en facilitaire database van Europa. Deze database heeft gegevens van 3.650 gebouwen, meer dan 33 miljoen m² en ruim 1,7 miljoen fte’s.
Zorginstellingen zijn nooit verplicht geweest om taxaties op basis van marktwaarde te laten uitvoeren. Dit gaat als gevolg van Europese regelgeving veranderen. Heeft u een vastgoedtaxatie nodig? Bijvoorbeeld voor uw financiering of voor de goedkeuring van de jaarrekening? Wij geven u zo snel mogelijk een goed onderbouwde taxatie die direct duidelijkheid biedt. Of bent u juist op zoek naar inzicht in de waarde om (investerings)beslissingen te ondersteunen of om het effect van erfpacht helder te krijgen? Dan zorgen wij voor een uitgebreid adviesrapport. 

U krijgt een duidelijke uitleg over de manier waarop de waarde is bepaald. Wij werken met alle bekende rekenmodellen en hebben ook een eigen ontwikkeld model: het Automated Valuation Model. Al onze zorgvastgoedtaxateurs zijn gekwalificeerd en geregistreerd bij het NRVT en de NVM. Colliers is uiteraard lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Dit geeft u de zekerheid dat de rapportage voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
 
Het kopen en verkopen van vastgoed is complex. Direct persoonlijk contact met investeerders is cruciaal om tot een succesvolle transactie te komen. Door ons lokale, nationale en internationale netwerk weten we precies wie potentiële kopers en verkopers zijn. Doordat wij een eigen researchafdeling hebben kunnen wij snel inzicht krijgen in de lokale markt en optimalisatie voorstellen doen. Dit is essentieel voor een gedegen verkoopstrategie. 

Bent u op zoek naar een geschikte exploitant voor uw gebouw? Wilt u een deel van uw gebouw verhuren? Of wilt u zelf gaan huren? Wij kunnen u begeleiden bij dit proces. We beoordelen samen met u de sterke eigenschappen en verbeterpunten van het gebouw en kunnen u bijstaan in het onderhandelingsproces en het contractueel vastleggen.

Ook geven wij geven u inzicht in de wensen van potentiële huurders en verhuurder en zorgen er voor dat u hier goed op in kunt spelen. Het is belangrijk dat in huurder-verhuurder trajecten, partijen elkaars taal begrijpen. Wij kennen de wereld van de zorg en die van de beleggers.
 
Wellicht heeft u zich als zorgorganisatie aangesloten bij de Greendeal zorg. Of misschien heeft u uw eigen ambitie geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Wat uw ambitie ook is, de komende jaren worden de duurzaamheidseisen aan gebouwen steeds strenger. 

Onze duurzaamheidsexperts kunnen u helpen bij de overgang naar een duurzame vastgoedportefeuille. Daarom bieden wij meerdere diensten aan. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in de verduurzaming van uw gebouwen, of uw portefeuille BREEAM en WELL certificeren. Daarnaast hebben wij de kantoorverduurzamer ontwikkeld en lanceren we binnenkort onze zorgvastgoedverduurzamer. Met deze tools maken wij de effecten van verduurzaming op de waarde van uw vastgoed en impact op uw exploitatie zichtbaar.

Bent u benieuwd naar onze eigen duurzame ambities? Kijk dan hier.

Nieuws en onderzoek


Taxeren op marktwaarde geen bedreiging maar een kans


 Vanaf 1 juli geldt er een nieuwe verplichting voor het taxeren van zorgvastgoed. Dat moet dan altijd op basis van de marktwaarde gebeuren. Deze verandering kan gevolgen hebben voor het aanvragen van nieuwe financieringen en heeft op termijn ook gevolgen voor bestaande financieringen van zorgvastgoed. 

Lees meer
Zorg738x415
Contact Us