Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Certificeringen


In de huidige markt zijn duurzaamheid en welzijn geen bijzaak, maar hoofdzaak. Door zowel BREEAM als WELL te certificeren, krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw gebouw op duurzaamheid en welzijn van uw medewerkers. Bent u benieuwd naar (één van) deze diensten? Onze experts gaan graag met u in gesprek.

BREEAM certificering


BREEAM is een internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Met de groeiende aandacht voor duurzaamheid wordt dit certificaat steeds belangrijker voor ontwikkelaars, beleggers en vastgoedeigenaren. Maar ook voor bedrijven die waarde hechten aan het huren van duurzaam vastgoed. Wilt u een certificering aanvragen? Onze BREEAM-experts gaan graag met u in gesprek.

We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie. Waarom wilt u certificeren? Wat is uw ambitie? Kan dat vanuit de bestaande situatie? Samen met u bepalen we waar en hoe tegen de minste kosten de meeste certificeringspunten kunnen worden behaald. Bij nieuwbouw beoordelen we ook of het ontwerp voldoet aan de beoordelingscriteria. Daarna stellen we een actieplan op voor de nodige aanpassingen. Voor de technische aspecten beschikken we over een uitgebreid netwerk van partners. Het traject wordt afgesloten met de feitelijke certificering door een onafhankelijke beoordelaar.

WELL certificering


Een gezonde en inspirerende werkomgeving leidt tot vitale werknemers, minder ziekteverzuim en hogere productiviteit. Onze WELL Accredited Professionals begeleiden bedrijven en gebouweigenaren bij het creëren en certificeren van zo’n werkomgeving. WELL is gebaseerd op medisch-wetenschappelijk onderzoek en draait om zeven elementen: lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en geest. Wij meten en beoordelen een gebouw of werkomgeving op al deze punten en zorgen voor verbeteringen die in de bedrijfsvoering geborgd worden. Zo kunt u het effect dat een gebouw heeft op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers positief beïnvloeden.  

Of wilt u een volledige duurzaamheidsscan van uw bedrijf?Komende jaren worden de duurzaamheidseisen aan kantoorgebouwen steeds strenger. Nu al gelden meerdere regels die gelden voor eigenaren van kantoorgebouwen en huurders van kantoorruimte. Welke regels gelden voor u? En hoe kunt u uw vastgoed zo goed en zo snel mogelijk verduurzamen? Wij regelen dit voor u van A tot Z met onze gestructureerde en transparante aanpak.
Lees meer
man in pak zit achter bureau met laptop in een groene omgeving met gras en bomen