Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Veilingen en bijzonder beheerSoms is een gedwongen verkoop van vastgoed onvermijdelijk als een bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Is een onderhandse verkoop met volmacht de beste optie of past een executoriale verkoop beter? Of het nu gaat om woningen, kantoren, bedrijfsruimte of logistiek vastgoed, wij verzorgen voor u een gestructureerd verkoopproces. 

In sommige gevallen is mediation de oplossing. Het doel van een mediator is het verbeteren van het wederzijdse begrip waardoor voor beide partijen de optimale oplossing (hoogste opbrengst) wordt bedacht. Vaak blijkt een onderhandse verkoop dan mogelijk, die meestal leidt tot een hogere verkoopopbrengst.

Onze diensten

U kunt rekenen op een gestructureerd verkoopproces. We starten met een adviesgesprek waarbij we samen kijken naar de unieke eigenschappen van het object en zorgen voor een zo compleet mogelijk dossier. Samen maken we een plan en vervolgens voeren wij uit wat afgesproken is. Door ons grote (internationale) netwerk weten we vaak wie potentiële kopers zijn.
In sommige gevallen is mediation de oplossing. Het doel van een mediator is het verbeteren van het wederzijdse begrip waardoor door middel van gesprekken de optimale oplossing voor beide partijen wordt bedacht. Vaak blijkt een onderhandse verkoop dan mogelijk. En deze verkoop leidt meestal tot een hogere verkoopopbrengst.
Als een onderhandse verkoop niet mogelijk is, begeleiden wij u bij een executoriale verkoopbegeleiding. Onze experts zijn hier speciaal voor opgeleid en hebben specifieke kennis van dit type verkoop.
Contact Us