Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Property Management Offices


Huurders en hun medewerkers bepalen in sterke mate de eisen die aan een kantoor worden gesteld. De vastgoedeigenaar die zowel goed inspeelt op de huidige vraag als toekomstige ontwikkelingen, vergroot de aantrekkelijkheid van het kantoorgebouw. En is daarmee verzekerd van een duurzaam rendement.

Het is daarom belangrijk om samen te werken met een vastgoedadviseur die op basis van onderzoek inzicht heeft in de ontwikkeling van de wensen van bedrijven, medewerkers en duurzaamheid. En die daarnaast dit weet om te zetten in een integraal vastgoedadvies inclusief optimalisatiemogelijkheden.

 

Wij verzorgen voor u het operationele vastgoedmanagement. Onze financiële, technische en commerciële dienstverlening zijn erop gericht om de doelen en ambities te behalen die u aan het vastgoed stelt. Wij gaan proactief op zoek naar kansen binnen uw kantoorgebouw of vastgoedportefeuille om bij te dragen aan uw rendementsdoelstelling.

Wij zoeken voor u de geschikte huurder die past bij de identiteit van uw kantoorgebouw. Wij geven u inzicht in wensen van potentiële huurders en zorgen er voor dat u hier goed op in kunt spelen. Daarmee laten we uw vastgoed zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de toekomstige gebruikers.

Verenigingen van Eigenaren Management is gespecialiseerd in het beheren van verdeeld eigendom. Deze dienstverlening verenigt de betrokken eigenaren en werkt vanuit het gezamenlijke belang. De financiële en technische dienstverlening is gericht op de optimalisatie van de exploitatie en het onderhoud van het gemeenschappelijk deel van het vastgoed.

Contact Us