Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Eén keurmerk en duidelijke doelen kan verduurzaming hotels versnellen

Download het rapport
Conscious Hotel Westerpark
De duurzaamheidstransitie in de hotelsector komt niet snel genoeg op gang. Overheidsregels zoals die gelden voor kantoren zijn er niet, terwijl hotels veel energie verbruiken. Eigenaren en exploitanten werken daarnaast vaak los van elkaar op duurzaamheidsgebied. Tot slot kiest de consument nog niet bewust voor een duurzaam hotel. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers die veertien hotelpartijen interviewde die samen 119 hotels bezitten of exploiteren.

Geen eenduidig keurmerk
Er is veel onduidelijkheid over de duurzaamheidsprestaties van de hotelsector. Zo is het onbekend hoeveel hotels in Nederland op dit moment een energielabel hebben. Hotelpartijen vinden certificaten zoals Green Key belangrijker. Wereldwijd zijn er ongeveer 200 certificaten, allemaal met eigen criteria. Ook zijn er talloze boekingssites die duurzaamheid op een andere manier inzichtelijk maken.

“Deze wirwar aan keurmerken maakt het voor hotelondernemers lastig om te bepalen waar ze voor moeten kiezen. Ze hebben behoefte aan één keurmerk voor de hele internationale sector,” vertelt hotelexpert Marieke Dessauvagie. “Dat helpt tegelijkertijd consumenten om een groene keuze te maken. Als hotelgasten bewust kunnen kiezen, zijn ze misschien ook bereid om meer te betalen voor een kamer.”

Meer samenwerking nodig 
Hoteleigenaren en exploitanten vinden duurzaamheid wel degelijk belangrijk en hebben elk hun eigen focuspunt. Zo kijkt de eigenaar vooral naar het vastgoed en zet in op het terugbrengen van het energieverbruik met ledverlichting, zonnepanelen en bewegingssensoren. De exploitant richt zich op de operatie en kiest voor het verlagen van het waterverbruik en het afval. Menu’s slimmer inrichten, efficiënt inkopen en overdadige buffetten afschaffen, dragen daar aan bij. 

“Een duurzaam hotel vraagt om meer dan energiezuinige installaties of het vaker gebruiken van handdoeken. De verschillende focus van eigenaar en exploitant beperken de verdere vergroening,” vertelt Dessauvagie. “Gezamenlijk optrekken is nodig om de verduurzaming te versnellen. Dan gaat het om de route bepalen naar het Parijsakkoord, de afstemming over de noodzakelijke investeringen en bepalen wie welk deel van de rekening oppakt.” 

Overheid in actie 
Om de klimaatdoelstellingen te halen, kunnen eigenaren en exploitanten meer doen. “Sturing vanuit de overheid is daarvoor nodig,” vindt Dessauvagie. “Kantoren scoren beter op duurzaamheidsgebied, omdat hier wel regelgeving is. Al kan het ook daar nog wat ambitieuzer. Duidelijke wetgeving met concrete doelen richting 2050 is essentieel om de sector in beweging te krijgen.”

Conscious Hotel Westerpark

Eén keurmerk en duidelijke doelen kan verduurzaming hotels versnellen

Download het rapport
Related Experts

Marieke Dessauvagie

Senior Consultant Hotels

Amsterdam

Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Colliers als Consultant Hotels. Ik richt zich met name op  het begeleiden van  ontwikkeltrajecten van nieuwe hotels, waarbij ik de gebouweigenaar of ontwikkelaar vanaf het eerste begin adviseer. Zo voer ik onder andere haalbaarheidsstudies en marktstudies uit en ben ik betrokken bij de operator search & selection voor nieuwe hotels. Door mijn werkervaring in de hotellerie weet ik waar hoteliers naar zoeken en zo kan ik vanaf het eerste begin uit dit perspectief meedenken in het ontwikkeltraject.

Na het behalen van mijn diploma aan de Hogere Hotelschool Leeuwarden, was ik 5 jaar werkzaam voor hotelketen Marriott International. Ik had verschillende functies voor het Renaissance Amsterdam Hotel en Amsterdam Marriott Hotel. Door binnen deze hotels in verschillende functies te werken,  ken ik zowel de strategische als operationele processen binnen hotels en kan ik deze kennis toepassen in mijn werk als consultant.

 

 

Bekijk expert

Robert Kuijper

Consultant Hotels

Amsterdam

Na een succesvolle stageperiode in 2017, ben ik in 2018 officieel in dienst getreden bij Colliers als Junior Consultant Hotels. Mijn rol als Junior Consultant was het ondersteunen van de Senior Consultants bij transactie- en consultancyopdrachten. Zo heb ik ondersteund bij aankoop- en verkoopprocessen, verhuuropdrachten, waarderingen, haalbaarheidsstudies en contractonderhandelingen. Daarnaast was ik tot eind 2020 onderdeel van het Colliers Research team waarbij ik verantwoordelijk was voor het verzamelen en analyseren van marktdata en het schrijven van marktverhalen en publicaties.

Sinds begin 2020 heb ik de functie Consultant Hotels waarbij ik mij primair focus op de consultancyopdrachten binnen het hotelteam. Denk hierbij aan het begeleiden van verhuuropdrachten, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en waarderingen en het adviseren tijdens contractonderhandelingen. Opdrachtgevers zijn hotelontwikkelaars, eigenaren en hotelexploitanten.

Bekijk expert