Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Kantoortrend 2018: The sound of silence

Agile werken, scrummen en Het Nieuwe Werken stellen interactie en samenwerking centraal. Open vloeren en centrale ontmoetingsplekken verdringen ruimtes voor individueel werk. Parallel hieraan is de hoeveelheid communicatie exponentieel toegenomen. Stilte, ruimte voor reflectie en contemplatie zijn hierdoor schaars geworden. Terwijl dit belangrijke pijlers zijn onder een hoge medewerkerstevredenheid. 2018 is het jaar waarin de Sound of Silence weer gewaardeerd wordt als een kwaliteit in de werkomgeving en een arbeidsvoorwaarde.

Er zijn twee types geluid die een negatieve impact hebben op onze gezondheid en productiviteit. Hard geluid zoals een drilboor en heien of geluid dat zorgt voor verstoring van werkzaamheden, zoals een telefoongesprek van een collega. Hard geluid wordt gezien als een gezondheidsrisico. Primair als beschadiging van gehoorfuncties en bij langere blootstelling zelfs als een oorzaak van hoge bloeddruk, stress en slaapproblemen. Arbodiensten werken aan het beperken van deze risico’s via bronaanpak en beschermingsmiddelen. Maar de impact van continue verstoringen van het werkproces door geluid wordt onderschat.

Related Experts

Harold Coenders

Partner | Director Occupier Services

Rotterdam

Harold Coenders is Director Corporate Services Netherlands.  Als directeur van Occupier Services geeft Harold Coenders - met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van huisvesting, de werkomgeving  en facility management op zijn naam – leiding aan de teams van corporate real estate, workplace consultancy en facility management consultancy.

Harold is gespecialiseerd in strategie-ontwikkeling en organisatorische veranderingstrajecten, gekoppeld aan de ontwikkeling van werkomgevingen.

Bekijk expert