Ga naar de hoofdinhoud Ga naar voettekst

Logistieke markt Rotterdam

In de afgelopen zeven jaar is het containervervoer in de Rotterdamse haven met 27% toegenomen naar 142,6 miljoen ton. Dit is van grote invloed op de vraag naar logistiek vastgoed in Rotterdam en daarbuiten. Voor elke vijf containers die de haven binnenkomt, is er voor één container opslag nodig in de directe regio. Met een verwachte groei van nog eens 15 miljoen ton tot 2020 is er minimaal 250.000 vierkante meter aan nieuw logistiek vastgoed nodig.

De groei komt vooral door het toenemende aantal producten dat vanuit Azië hierheen komt. China kiest voor 40% van de containerhandel met Europa voor de Rotterdamse haven. Een groeiende export uit Azië en vooral China, betekent dus meer vraag naar logistieke ruimtes.

Groot tekort aan ruimte
Het bestaande aanbod aan logistieke ruimte is historisch laag met 259.000 m². Daarbij komt dat 85% van dit vastgoed niet eens geschikt is om aan de wensen van logistieke bedrijven te voldoen. Het aanbod heeft bijvoorbeeld een te kleine oppervlakte of onvoldoende hoogte. Hierdoor is er nog slechts 40.000 m² aan goede kwaliteit logistieke ruimte beschikbaar op de Rotterdamse markt. Tegelijkertijd wordt er steeds meer ruimte gehuurd door bedrijven. Alleen al in het eerste kwartaal lag het opnamevolume op bijna 98.000 m² en dit was 60% van het totale volume van 2017. Daarmee wordt het tekort steeds nijpender.

Kansen voor Tweede Maasvlakte of Kickersbloem 3
De verwachting is dat de groei van de containeroverslag doorzet en het totale volume in 2020 uitkomt op bijna 158 miljoen ton. Op basis van deze verwachting is er minimaal 250.000 vierkante meter nieuw logistiek vastgoed nodig. Omdat gemiddeld 60% van de grond wordt bebouwd, betekent dit dat de vraag naar bouwgrond uitkomt op ruim 40 hectare. Om nieuwbouw mogelijk te maken zijn er in de Rotterdamse regio “green fields” beschikbaar waar logistieke centra kunnen worden gebouwd. Het gaat onder meer om Distripark Maasvlakte West van 100 hectare en bedrijvenpark Kickersbloem 3 waar nog 50 hectare uitgeefbare grond is. Deze locaties bieden voldoende ruimte om in de vraag naar logistieke ruimte te voorzien. Het is nu aan gemeenten, ontwikkelaars en beleggers om de handschoen op te pakken. Door nieuw logistiek vastgoed te bouwen, kunnen uitbreidende logistieke bedrijven in de regio gehuisvest worden.